Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, τα μαθήματα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.

Την εβδομάδα 12 με 16 Οκτωβρίου όλοι οι σπουδαστές προσήλθαν σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, προκειμένου να παραλάβουν το πρόγραμμα μαθημάτων τους και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, τις ευθύνες τους, τις υποχρεώσεις τους και την εν γένει παρουσία τους εντός και εκτός της αίθουσας.

Πάγια τακτική στη ΔΕΛΤΑ έχουμε τη διαρκή επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους για την εκπαιδευτική διαδικασία, την πορεία μάθησης και την εξέλιξη κάθε σπουδαστή. Επιθυμία μας είναι να γνωρίζει κάθε γονιός και κηδεμόνας τις επιδόσεις του σπουδαστή, τις απουσίες του από τα μαθήματα, τις συμμετοχές του σε δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη Σχολή.

Πλέον, λόγω της νέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και επειδή όλοι οι σπουδαστές είναι ενήλικοι, για να μπορέσει η Σχολή να διατηρήσει την επικοινωνία μαζί σας θα πρέπει να έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση του σπουδαστή ότι επιτρέπει στη Σχολή να επικοινωνεί με τον γονέα ή κηδεμόνα και να ενημερώνει για θέματα φοίτησης.

Για το λόγο αυτό, εφόσον επιθυμείτε την επικοινωνία της Σχολής μαζί σας, θα πρέπει να αποσταλεί αυτοτελώς – δηλαδή διακριτά από το υπόλοιπο κείμενο της παρούσης επιστολής – από τον σπουδαστή, ηλεκτρονικό μήνυμα και από την ηλεκτρονική διεύθυνση που του έχει δοθεί από τη σχολή (…@iekdelta.gr) ή που έχει δηλωθεί στην σχολή κατά την εγγραφή του, σαφούς συγκατάθεσης αυτού στη Σχολή στο e-mail info@iekdelta.gr που να έχει μόνο το παρακάτω κείμενο (για να υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας μας θα πρέπει να επιλέξει το Συναινώ):

*Κάντε copy το παρακάτω κείμενο και paste σε νέο email συμπληρώνoτας τα στοιχεία σας και το πεδίο συναίνεσης ή μη συναίνεσης.

 

«ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ/ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Ο/Η Δηλών/ούσα ……………………… σπουδαστής στην ειδικότητα  ………………………………. του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ δηλώνω ρητά ότι

 

  Συναινώ

  Δεν Συναινώ


το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ να ενημερώνει τους γονείς μου / κηδεμόνες μου για κάθε θέμα σχετικό με τη φοίτησή μου στη Σχολή, τηρώντας τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»

 

Κάθε ανωτέρω Δήλωση θα τηρείται στα αρχεία της Σχολής, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια διαρκή και υγιή επικοινωνία μαζί σας.

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ