ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 1971. Οι σπουδές στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ οδηγούν σε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) επίσημα υπογεγραμμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά τη λήψη της ΒΕΚ κάθε απόφοιτος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να αποκτήσει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (https://nqf.gov.gr/index.php/ta-8-epipeda).

Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο ως επίπεδο 5 ισότιμα σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σε χώρες εκτός της Ελλάδας καθορίζονται κάθε φορά από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Eπαγγελματικά δικαιώματα

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η τελευταία επίσημη έκδοση οδηγού επαγγελματικών δικαιωμάτων από τον ΕΟΠΠΕΠ είναι το 2014. Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι διαθέσιμα στο site του ΕΟΠΠΕΠ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata/ όπου επιλέγουμε την κατηγορία ΙΕΚ.

Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, οι κάτοχοι του Διπλώματος Πιστοποίησης πριμοδοτούνται με 150 επιπλέον μόρια.