Βελτίωση Ήχου στο Home Studio

Έναρξη: 11/05/2019

Περιγραφή:

Ένα βιωματικό σεμινάριο που περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες και power tips για όσους θέλουν να βελτιώσουν την ακουστική  του home studio τους χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Πού απευθύνεται:

Σε όσους έχουν home studio και ενδιαφέρονται να το βελτιώσουν.

Στόχος/σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν με πολύ απλά και οικονομικά υλικά, να βελτιώσουν την ηχητική απόδοση του studio τους, ώστε να δουλεύουν πιο ευχάριστα, χωρίς ακουστική κόπωση και να κάνουν καλύτερες και πιο αξιόπιστες μίξεις και παραγωγές.

Εισηγητές:

Κική Μήλλιου

Δημήτρης Δερμάνης

Νίκος Χρονόπουλος

Διδακτικές Ενότητες:

Ο ήχος και τα βασικά χαρακτηριστικά του

Λειτουργία ηχητικών συσκευών

Απορρόφηση/Διάθλαση/Μόνωση

Power tips για οικονομική βελτίωση ήχου

Κατασκευή ηχομονωτικών/ηχοαπορροφητικών πάνελ

Ανάλυση περιπτώσεων συμμετεχόντων

Διάρκεια:  12 ώρες

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  ΔΕΛΤΑ   (ΚΔΒΜ 2 ΔΕΛΤΑ)