Βελτίωση Αυτοκινήτου

Έναρξη: 10/05/2019

Η πρώτη Σχολή Βελτίωσης Αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Απευθύνεται σε μηχανολόγους (ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΙΙΕΚ, ΕΠΑ.Λ,ΤΕΙ, ΑΕΙ) και σε εν ενεργεία μηχανικούς αυτοκινήτων.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους και τους δημιουργεί το γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο στο χώρο του Tuning, για τις απαραίτητες ενέργειες όπως:

 • Να επιλέγουν τις κατάλληλες επεμβάσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματος.
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
 • Να επιλέγουν τις τεχνικές, τα εργαλεία και τα μηχανήματα.
 • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων και να διακρίνουν τις αιτίες από τις οποίες προέρχονται.
 • Να συγκρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους βελτίωσης και να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου
 • Να υπολογίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της βελτίωσης και να σχεδιάζουν την βέλτιστη μετατροπή για την κάθε περίσταση.

Συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές σημειώσεις

Βελτίωση Αυτοκινήτου

Διδακτικές Ενότητες

 • ΚΟΡΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
 • ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ
 • ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ
 • ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 • ΧΤΑΠΟΔΙ – ΕΞΑΤΜΙΣΗ
 • ΥΠΕΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ TURBO
 • ΝΙΤΡΟ
 • ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
 • ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
 • ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
 • ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΚΑΡΟΤΣΑ – ΣΑΣΙ
 • ΦΡΕΝΑ

2 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διάρκεια:  40 ώρες

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  ΔΕΛΤΑ  (ΚΔΒΜ 2 ΔΕΛΤΑ)