Ειδική αγωγή-συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

440 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΠΕΠ

 • Ειδική αγωγή-Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

  Στόχος 
  του προγράμματος είναι η γνωριμία, η συστηματική ενημέρωση και η εξοικείωση με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), τη συνθήκη της αναπηρίας, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α/α.).

  Ειδικότερα, εστιάζει σε ένα πλήθος κομβικών ζητημάτων, πρακτικών και προτάσεων τα οποία ξεπερνούν τους βασικούς στόχους που είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως η υποβοήθηση του ατόμου στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των λειτουργών της συμβουλευτικής, ώστε να είναι ικανοί/ές να βοηθούν και να ενδυναμώνουν το άτομο με ε.ε.α./α. να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

  Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι εστιάζει στο άτομο με ε.ε.α./α. τόσο στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτική, όσο και στην τριτοβάθμια, με στόχο την πιο αποτελεσματική λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

  Το πρόγραμμα Ειδική αγωγή-Συμβουλευτική απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, επιστήμονες, ειδικούς επαγγελματίες και εργαζόμενους/ες:

  • στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση,
  • στην παιδαγωγική ευρύτερα και στις συγγενείς επιστήμες,
  • στις επιστήμες της πρόνοιας και της αποκατάστασης (εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) και
  • στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.ά.)
  • σε κέντρα, φορείς και οργανισμούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης ατόμων με ε.α.α./α.
 • Ειδική αγωγή-Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν την έναρξη του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού μοριοδοτούμενου προγράμματος στην Ειδική Αγωγή, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ευελιξία στην αξιοποίηση χρόνου εκπαίδευσης.
  • Αντιστοιχία σε 22 πιστωτικές μονάδες ECVET.
  • Επιπλέον μοριοδότηση (Οι ώρες  επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου μπορούν να αποδώσουν ως και 6 μόρια, αναλόγως προκήρυξης).
  • Δυνατότητα έκπτωσης σε πιστοποιημένο σεμινάριο χρήσης Η/Υ, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε επιπλέον μοριοδότηση.

  Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης και επιπέδου μόρφωσης. Απώτερος στόχος τους είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως προς τις νέες ανάγκες της αγοράς όσο και ως προς τη βελτίωση υπαρχόντων υπηρεσιών, με την παρακολούθηση της τεχνολογίας και των εξελίξεων.

  Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ μετά από πολυετή πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση, έχει πιστοποιηθεί για το εκπαιδευτικό κέντρο του και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) από τον ΕΟΠΠΕΠ, με κωδικό αδείας 2000099.

  Γιατί να επιλέξεις τα ΔΕΛΤΑ Professional Courses:

  • Γίνεσαι μέλος των Σχολών ΔΕΛΤΑ, του μεγαλύτερου Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Ομίλου στην Ελλάδα.
  • Έχεις επιλογή ανάμεσα στις πλέον σύγχρονες ειδικότητες, συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας.
  • Αποκτάς πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών.
  • Αποκτάς τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις.
  • Τα ΔΕΛΤΑ Professional Courses παρέχουν την εξατομικευμένη εκπαίδευση (Tailor Made Μαθήματα), προσαρμοσμένη στον ελεύθερο χρόνο των σπουδαστών.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται στις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια.
  • Συνεργάζεσαι με ένα σύγχρονο Γραφείο Σταδιοδρομίας και με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
  • Διδάσκεσαι από επιλεγμένους & εξειδικευμένους καθηγητές, επαγγελματίες στο χώρο τους.
  • Αποκτάς τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης διαλέξεων & ομιλιών.
  • Μέσα από το Γραφείο Startup δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για το πώς να κάνεις πράξη την δική σου επιχειρηματική ιδέα.
 • Ειδική αγωγή-Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

  1. Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων

  • Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  • Άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.)
  • Συμβουλευτική
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση

  2.Επαγγελματική συμβουλευτική & συμβουλευτική σταδιοδρομίας

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη
  • Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Α’ Ενότητα)
  • Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Β’ Ενότητα)
  • Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Α’ Ενότητα)
  • Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Β’ Ενότητα)

  3.Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

  • Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
  • Επαγγελματική προσαρμοστικότητα
  • Ετοιμότητα στο τυχαίο
  • Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας & αυτοπαρουσίασης

  4.Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή

  • Βασικές δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση του συμβούλου
  • Εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του ατόμου
  • Αξιοποίηση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων στο έργο του συμβούλου

  5. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

  • Η δομή του Νέου Λυκείου και η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Τρόπος εξέτασης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες και περιορισμοί πρόσβασης σε ομάδες τμημάτων
  • Ενδεικτικά Προγράμματα Σπουδών με γνωστική εμβάθυνση και συνάφεια με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

  6.Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δουλεύοντας με και για τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Βασικές αρχές αντιμετώπισης φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Συν-Εργασία ειδικών επαγγελματιών και φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Προτάσεις και δραστηριότητες
  • Προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικής φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  7.Επαγγελματική εκπαίδευση – αποκατάσταση

  • Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Ειδική επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Μορφές απασχόλησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Εργασιακός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  8.Ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

  • Κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στα θέματα απασχόλησης
  • Συστήματα κοινωνικής υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στην Ελλάδα
  • Προγράμματα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και ένταξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  9.Άτομα με αναπηρία και κοινωνική οικονομία

  • Κοινωνική οικονομία
  • Κοινωνική επιχείρηση
  • Ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
  • Προγράμματα και καλές πρακτικές επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

  10. Σχέδιο παρέμβασης επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

  • Γενικές αρχές και εφαρμοστικό πλαίσιο
  • Σχεδιασμός και σύνταξη σχεδίου παρέμβασης
  • Σχεδιασμός και πλαίσια συνεδρίας
  • Υπόδειγμα σχεδίου παρέμβασης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Επιστημονική Ευθύνη:

  • Καθ. Χρυσή Βιτσιλάκη – Πρύτανις Παν. Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
  • Ασημίνα Τσιμπιδάκη – Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

  Έχοντας  έως σήμερα υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία πολλαπλούς κύκλους Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (80+ Προγράμματα, 300+ διδακτικές Ενότητες, 15+ Επιστημονικά Πεδία), συνεχίζει να διευρύνει το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του.

  Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου. Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων γίνεται:

  • από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίου και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες,
  • με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning, και
  • αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

  Η υλοποίηση στηρίζεται στη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και βασίζεται σε πιστοποιημένες δομές σχεδιασμού και ανάπτυξης:

  • τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών,
  • παιδαγωγικών μοντέλων,
  • εναλλακτικών «σεναρίων» υλοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης.

  Με την Υπ.Απ. 229717/Ζ1 (ΦΕΚ 4/τ.Β/05.01.2018) ιδρύθηκε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του Ν. 4485/2017.

  Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

 • Ειδική αγωγή-Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, το οποίο είναι Πιστοποιημένο από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ*) με Κωδικό Αδείας: 2000099.

  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης απονέμεται στους συμμετέχοντες απευθείας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τη σφραγίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και το «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

  Παράδειγμα Επιτυχούς Ολοκλήρωσης:

  • Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 5 Χ 10  = 50 ώρες και 50 Χ 0,05 = 2,5 ECVET
  • Αν ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 6 ενότητες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 6 Χ 50 = 300 ώρες και 300Χ 0,05 = 15 ECVET

  Παράδειγμα μη Επιτυχούς Ολοκλήρωσης:

  • Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 5 συνεδρίες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 5 Χ 5  = 25 ώρες και 25 Χ 0,05 = 1,25 ECVET
  • Αν ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 6 ενότητες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 6 Χ 25 = 150 ώρες και 150Χ 0,05 = 7,5 ECVEΤ

  *Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

 • To πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 22 πιστωτικές μονάδες ECVET και σε επιπλέον μοριοδότηση.

  Η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών προσφέρει ενδεικτικά:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών.
  • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019).
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α).
  • 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α).
  • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ.

   

  Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜΜόριαΘέση Απασχόλησης
  5697/336/02-08-20182 (μέγιστο)Εκπαιδευτής ΔΙΕΚ (Δημόσιο ΙΕΚ)
  Κ1/49934/26-03-20182 (μέγιστο)Διευθυντής ΔΙΕΚ
  Κ1/49933/26-03-20182 (μέγιστο)Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ

   

  Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου. Το σεμινάριο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και τρεις ισόποσες άτοκες δόσεις μέχρι λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων ή να προεξοφληθεί με έκπτωση.

  Λογαριασμοί Καταθέσεων:

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
   080/471128 94
   Swift Code: ETHN GRAA
   IBAN: GR 5001100800000008047112894
  • EUROBANK
   00260052210200520470
   EFG EUROBANK ERGASIAS
   IBAN: GR 3602600520000210200520470
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ
   6884-124659-709
   IBAN: GR 80 0171 8840 0068 8412 4659 709

  Δικαιούχος: ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιπποκράτους 22 Αθήνα
  Αιτιολογία: Δίδακτρα του/της (Ονοματεπώνυμο)

  ×

  ΚΛΕΙΣΕ ΘΕΣΗ


  Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!
  Συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ διαθέτει  50 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέροντας σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

  Έχοντας πάντα ως μέγιστο κριτήριο την ασφάλεια των σπουδαστών, την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, δημιουργήσαμε τον πιο σύγχρονο όμιλο εκπαιδευτηρίων στην Αττική.

  Η ναυαρχίδα του ομίλου μας με υποδομές 4500m2 που εκτείνονται σε έξι ορόφους και πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου βρίσκεται επί των οδών Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

  Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, λειτουργική σχεδίαση και θεματικές αίθουσες διδασκαλίας, αναπτύσσουμε ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας. Οι εγκαταστάσεις μας απέχουν μόλις 5 λεπτά από τη στάση Μετρό Πανεπιστήμιο και από το τέρμα των Λεωφορείων της οδού Ακαδημίας.

  Από τον Ιούνιο του 2018, μπορείτε να μας βρείτε και με υπερσύγχρονο campus στη Δυτική Αττική, επί της Λεωφόρου Θηβών 197 στο Περιστέρι, μόλις 2 λεπτά από τη στάση Μετρό Ανθούπολη, ενώ από τον Ιούλιο του 2020 εξυπηρετούμε και τα Βόρεια & Ανατολικά προάστια της Αττικής με ολοκαίνουργιο campus επί της Μεσογείων 465, στην Αγία Παρασκευή, έναντι των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ.

  Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, δεν επαναπαυόμαστε ποτέ! Πιστοί πάντα στο όραμά μας και ακολουθώντας τις αξίες που καθορίζουν τα βήματα μας όπως η Διαφάνεια, η Ηθική, η Υπευθυνότητα και η Αξιοπιστία, ενισχύουμε συνεχώς την Ειλικρινή σχέση μαζί σας. Αυτά που ο καθένας φαντάζεται να μπορούσε, τώρα γίνονται πράξη…

  Κοιτάμε το μέλλον με όραμα και θέτουμε συνεχώς υψηλότερους στόχους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από την παροχή της πιο ολοκληρωμένης σπουδαστικής εμπειρίας!

  Go to Top