{"@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "name": "ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ", "alternateName": "IEK DELTA", "url":"https://iekdelta.gr", "logo":"https://iekdelta.gr/wp-content/uploads/2018/06/iekdelta-logo-1.png", "sameAs":["https://twitter.com/IekDeltaAthens", "https://plus.google.com/+ΙΕΚΔΕΛΤΑΑΘΗΝΑΣΑθήνα", "https://gr.pinterest.com/iekdeltaAthens/", "https://www.facebook.com/IEKdeltaAthens/", "https://www.instagram.com/iekdeltaathens/", "https://www.youtube.com/channel/UCGVGFbnbiDf8Ecxhb_Fm0gA", "https://www.linkedin.com/company/iek-delta-athina-peristeri/" ], "address": {"@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Ιπποκράτους 22", "addressRegion": "Αθήνα", "postalCode": "10680", "addressCountry": "GR", "telephone":"+302108225983", "availableLanguage":["Greek","English"] } }

Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ημ/νία

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΩΡΕΣ

240 ΩΡΕΣ

certificate

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες έντονου και κυρίως διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών οργάνωσης και διοίκησής τους, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα συμβατικά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρέχονται με τη μορφή της συγκροτημένης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους πτυχιούχους. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου διαθέτει περιορισμένη εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε επιχειρηματικούς αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς, με αμφίβολα αποτελέσματα. Η συνειδητοποίηση αυτών των ελλείψεων έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη και συνακόλουθα τη ζήτηση για κατάρτιση – επιμόρφωση, που συχνά όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εξαιτίας της έντονης περιφερειακής διασποράς των τουριστικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων.

  Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής  δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας

  Μαθησιακοί Στόχοι:

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

  • Να  γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων φιλοξενίας, των επιχειρήσεων μεταφοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος και τις  δυσκολίες – ιδιαιτερότητες που προκαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και διοίκησή τους.
  • Να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να κατανοεί τη σημασία της στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον.
  • Να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να κατανοεί πως αυτή εξειδικεύεται – ασκείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία.
  • Να γνωρίζει το περιεχόμενο του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κύριες λειτουργίες αυτού και να μπορεί να αναγνωρίζει τα κυριότερα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος.
  • Να κατανοήσει το ρόλο, τη σημασία και τις δυνατότητες που έχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους, αξιοποιώντας κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

  Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν την έναρξη του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού μοριοδοτούμενου προγράμματος, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ευελιξία στην αξιοποίηση χρόνου εκπαίδευσης.
  • Αντιστοιχία σε 12 πιστωτικές μονάδες ECVET.
  • Επιπλέον μοριοδότηση (Οι ώρες  επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου μπορούν να αποδώσουν ως και 6 μόρια, αναλόγως προκήρυξης).
  • Δυνατότητα έκπτωσης σε πιστοποιημένο σεμινάριο χρήσης Η/Υ, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε επιπλέον μοριοδότηση.

  Σκοπός του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης και επιπέδου μόρφωσης.

  Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως προς τις νέες ανάγκες της αγοράς όσο και ως προς τη βελτίωση υπαρχόντων υπηρεσιών, με την παρακολούθηση της τεχνολογίας και των εξελίξεων.

  Γιατί να επιλέξεις τα ΔΕΛΤΑ Professional Courses:

  • Γίνεσαι μέλος των Σχολών ΔΕΛΤΑ, του μεγαλύτερου Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Ομίλου στην Ελλάδα.
  • Έχεις επιλογή ανάμεσα στις πλέον σύγχρονες ειδικότητες, συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας.
  • Αποκτάς πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών.
  • Αποκτάς τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις.
  • Τα ΔΕΛΤΑ Professional Courses παρέχουν την εξατομικευμένη εκπαίδευση (Tailor Made Μαθήματα), προσαρμοσμένη στον ελεύθερο χρόνο των σπουδαστών.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται στις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια.
  • Συνεργάζεσαι με ένα σύγχρονο Γραφείο Σταδιοδρομίας και με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
  • Διδάσκεσαι από επιλεγμένους & εξειδικευμένους καθηγητές, επαγγελματίες στο χώρο τους.
  • Αποκτάς τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης διαλέξεων & ομιλιών.
  • Μέσα από το Γραφείο Startup δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για το πώς να κάνεις πράξη την δική σου επιχειρηματική ιδέα.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  1. Κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να γνωρίζει το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης που εκδηλώνεται για την Ελλάδα.

  Συνεδρίες:

  • Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς
  • Οι παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης

  2. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών επιχειρήσεων που συγκροτούν την τουριστική προσφορά. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει τις επιμέρους τεχνικές της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων.

  Συνεδρίες:

  • Σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων μεταφοράς
  • Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος

  3. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις γύρω από τη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης και να επιλέγει την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική.

  Συνεδρίες:

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τουριστικών επιχειρήσεων
  • Διατύπωση εταιρικού οράματος και εταιρικής αποστολής τουριστικών επιχειρήσεων
  • Επιλογή και εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής από τουριστικές επιχειρήσεις

  4. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές και τις κύριες λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια τουριστική επιχείρηση.

  Συνεδρίες:

  • Ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  • Ανάλυση, περιγραφή θέσεων εργασίας και προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  • Σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης και επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις

  5. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κυριότερες λειτουργίες του τουριστικού μάρκετινγκ που ασκούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τουριστική επιχείρηση για να προσεγγίσει τις αγορές στόχους και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις κυριότερες μεθόδους τιμολόγησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

  Συνεδρίες:

  • Σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που πρέπει να χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις
  • Η προώθηση και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

  6. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η σημασία και η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

  Συνεδρίες:

  • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ενίσχυση της οργανωτικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και η εφαρμογή τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι τουριστικές επιχειρήσεις

  7. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

  Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ως διαφοροποιημένη τουριστική επιχειρηματικότητα. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις κυριότερες μορφές τουριστικής επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

  Συνεδρίες:

  • Μορφές επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  • Ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσο μείωσης της εξάρτησης από τους διοργανωτές ταξιδιών (tour operators)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Επιστημονική Ευθύνη:

  • Καθ. Χρυσή Βιτσιλάκη – Πρύτανις Παν. Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
  • Αναπληρωτής Καθ. Θεόδωρος Σταυρινούδης, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

  Έχοντας  έως σήμερα υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία πολλαπλούς κύκλους Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (80+ Προγράμματα, 300+ διδακτικές Ενότητες, 15+ Επιστημονικά Πεδία), συνεχίζει να διευρύνει το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του.

  Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου. Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων γίνεται:

  • από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίου και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες,
  • με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning, και
  • αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

  Η υλοποίηση στηρίζεται στη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και βασίζεται σε πιστοποιημένες δομές σχεδιασμού και ανάπτυξης:

  • τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών,
  • παιδαγωγικών μοντέλων,
  • εναλλακτικών «σεναρίων» υλοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης.

  Με την Υπ.Απ. 229717/Ζ1 (ΦΕΚ 4/τ.Β/05.01.2018) ιδρύθηκε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του Ν. 4485/2017.

  Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν την έναρξη του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού μοριοδοτούμενου προγράμματος, με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ευελιξία στην αξιοποίηση χρόνου εκπαίδευσης.
  • Αντιστοιχία σε 12 πιστωτικές μονάδες ECVET.
  • Επιπλέον μοριοδότηση (Οι ώρες  επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου μπορούν να αποδώσουν ως και 6 μόρια, αναλόγως προκήρυξης).
  • Δυνατότητα έκπτωσης σε πιστοποιημένο σεμινάριο χρήσης Η/Υ, η επιτυχής παρακολούθηση του οποίου οδηγεί σε επιπλέον μοριοδότηση.

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τις Σχολές Δέλτα Αθήνας Εκπαιδευτική Α.Ε.

  Ο Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΕΛΤΑ διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

 • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Μεθοδολογία Υλοποίησης:
  Η εξ αποστάσεως επικοινωνία, σύγχρονη και ασύγχρονη, θα στηρίζεται σε μια σύγχρονη και ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες το σύνολο του εκπαιδευτικού και του λοιπού υποστηρικτικού υλικού. Η πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να υποστηρίζει και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους, την υποβολή των απαραίτητων ασκήσεων και εργασιών, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης κ.ά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική στήριξη θα είναι κυρίως:

  • παρουσιάσεις powerpoint που θα κατευθύνουν τους φοιτητές στη μελέτη και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού
  • επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης για εμπειρική εμβάθυνση της γνώσης
  • σύντομες ασκήσεις
  • επιλεγμένες και κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων και της κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

  Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης:

  Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα στηρίζεται στην εκπόνηση μιας σύντομης γραπτής εργασίας (περίπου 900 λέξεων) ανά διδακτική ενότητα

  Η βαθμολογία θα ορίζεται μεταξύ μηδέν (0) και εκατό (100) για κάθε αξιολόγηση με βάση το πενήντα (50). Η θεματολογία και η φύση των γραπτών εργασιών και τελικών εξετάσεων θα προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και θα έχει αυστηρή συνάφεια με τη θεματολογία του προγράμματος ενώ θα επιδιώκει να ελέγχει την απόκτηση όχι μόνο θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων, μέσω ανάλογα προσαρμοσμένων θεμάτων. Όσοι εκπαιδευόμενοι αποτυγχάνουν στις γραπτές εργασίες, θα δικαιούνται επανυποβολής άπαξ, σε χρονική περίοδο που θα προσδιορίζεται

  To πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες ECVET και σε επιπλέον μοριοδότηση.

  Η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών προσφέρει ενδεικτικά:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών.
  • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019).
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α).
  • 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α).
  • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ.

   

  Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜΜόριαΘέση Απασχόλησης
  5697/336/02-08-20182 (μέγιστο)Εκπαιδευτής ΔΙΕΚ (Δημόσιο ΙΕΚ)
  Κ1/49934/26-03-20182 (μέγιστο)Διευθυντής ΔΙΕΚ
  Κ1/49933/26-03-20182 (μέγιστο)Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ

   

  Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου. Το σεμινάριο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και τρεις ισόποσες άτοκες δόσεις μέχρι λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων ή να προεξοφληθεί με έκπτωση.

  Λογαριασμοί Καταθέσεων:

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
   080/471128 94
   Swift Code: ETHN GRAA
   IBAN: GR 5001100800000008047112894
  • EUROBANK
   00260052210200520470
   EFG EUROBANK ERGASIAS
   IBAN: GR 3602600520000210200520470
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ
   6884-124659-709
   IBAN: GR 80 0171 8840 0068 8412 4659 709

  Δικαιούχος: ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιπποκράτους 22 Αθήνα
  Αιτιολογία: Δίδακτρα του/της (Ονοματεπώνυμο)

  ×

  ΚΛΕΙΣΕ ΘΕΣΗ


  Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!
  Συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  Go to Top