Χειριστής Drone (ΣμηΕΑ)

Έναρξη: 12/3/2019

Περιγραφή:

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε drones, όπου μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Εκπαίδευσης ο καταρτιζόμενος δίνει εξετάσεις στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και αποκτά αναγνωρισμένη άδεια χειριστή drone.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Hellenic Drones .

Πού απευθύνεται:

Σε σπουδαστές ή επαγγελματίες φωτογραφίας, οπερατέρ, εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας, δημοσιογραφίας, πληροφορικής, ηλεκτρολογίας, τεχνικών αυτοματισμών και εφαρμογών, δομικών έργων.

Στόχος/σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση διπλώματος χειριστή Drone και αεροπορικής παιδείας ταυτόχρονα.

Εισηγητής:

Η Hellenic Drones αποτελεί μια σύγχρονη ακαδημία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Όραμά της είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου χειριστών και εκπαιδευτών ΣμηΕΑ από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές  ΣμηΕΑ, πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την αεροπορική παιδεία.

Διδακτικές Ενότητες:

 

Θεωρητικές ενότητες

 1. Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας-Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 2. Κανόνες Εναέριου Κυκλοφορίας
 3. Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
 4. Αεροναυτιλία
 5. Ανθρώπινες Δυνατότητες
 6. Αεροδυναμική Πτήσης
 7. Επικοινωνίες
 8. Τεχνικές Γνωσεις ΣμηΕΑ 

Πρακτικές ενότητες

 1. Embarkation, Arrival, Pre Site Survey, On Site Survey, ORM, Flight Briefing, Debriefing, Departure
 2. On Site Survey, ORM, Flight Briefing, Συμμόρωση με το Flight Check List, Εξοικείωση με Αεροσκάφος, Βασικός Χειρισμός Debriefing
 3. Βασικές Ασκήσεις Ελιγμού
 4. Προχωρημένες Ασκήσεις Ελιγμού
 5. Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  ΔΕΛΤΑ   (ΚΔΒΜ 2 ΔΕΛΤΑ)