Δίκτυο συνεργαζόμενων Φορέων Απασχόλησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στηρίζει έμπρακτα τον κάθε σπουδαστή και διευρύνει συνεχώς  το δίκτυο συνεργατών του με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα για την εξασφάλιση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών και αποφοίτων του.

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων Φορέων Απασχόλησης καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας της αγοράς εργασίας και αναπτύσσεται συνεχώς ώστε να καλύπτει πλήρως τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές επιδιώξεις των σπουδαστών και αποφοίτων του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λειτουργεί από το 1996 το Γραφείο Σταδιοδρομίας / Career Office το οποίο  δρα συμβουλευτικά, καθοδηγεί και στηρίζει εξατομικευμένα κάθε σπουδαστή και απόφοιτο του με σκοπό την επαγγελματική του αποκατάσταση και σταδιοδρομία.

Σπούδασε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ στην αγορά εργασίας.

ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ!