Work Based Learning

Work Based Learning2018-06-27T17:20:03+00:00
ΙΚΥ - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

WBL in Hospitality and Culinary sector

Work Based Learning in Hospitality and Culinary Sectors

Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Erasmus+ 2018

Κωδικός έργου: 2018‐1‐EL01‐KA102‐047151

WBL - Work Based Learning

Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, που το επίπεδο προσφερόμενης εκπαίδευσης και μόρφωσης πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται για να υπάρχει ανάπτυξη του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του, πόσο μάλλον στον εργασιακό, υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση και ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσφέρονται.

Σημαντική ανάγκη είναι η εγκαθίδρυση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, με πολλαπλά μαθησιακά οφέλη για τους σπουδαστές. Μέσα από αυτή, οι σπουδαστές χρησιμοποιούν στην πράξη ό,τι έχουν μάθει από την εκπαίδευσή τους, αναπτύσσουν όχι μόνο τις επαγγελματικές τους δεξιότητες αλλά και τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές τους ικανότητες και αποκτούν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σχετική με τις σπουδές τους.

Το πρόγραμμα σπουδών ιδιαίτερα, αποτελεί βασικό υλικό προς χρήση και εξάσκηση. Μέσω της κινητικότητας ErasmusPro πράγματα που έχουν διδαχθεί θεωρητικά, περνάνε στο πρακτικό επίπεδο και αυτό της βιωματικής μάθησης.  Προετοιμάζονται έτσι για τον επαγγελματικό στίβο, αποκτώντας και δεξιότητες για την προσωπική τους ζωή. Ακόμα, μέσω της κινητικότητας ErasmusPro έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν στην πράξη τις ξένες γλώσσες τους  και να εξειδικεύσουν το λεξιλόγιό τους με βάση την χρησιμοποιούμενη ορολογία.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει ανάγκη να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση του, μέσα από τη διεύθυνση ευρωπαϊκών συνεργασιών. Ταυτόχρονα, θα τονιστεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα των σπουδαστών, συμμετεχόντων και μη, αφού θα αποκτήσουν επίγνωση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και θα δουν στην πράξη τη σημασία και ωφέλεια του να είναι ευρωπαίοι πολίτες καθώς και του να έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Στόχος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σχέδια με πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες και μέσω αυτών να ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνείδηση του ΙΕΚ και των σπουδαστών του. Παράλληλα, ο τουρισμός αποτελεί μια βιομηχανία με τεράστιο ανταγωνισμό, εντός και εκτός συνόρων, και οποιαδήποτε νέα δράση και σύμπραξη που σκοπό έχει την απόκτηση νέας εργασιακής εμπειρίας και εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενη και αναγκαία. Μέσα από τέτοια έργα, υπάρχει ο στόχος για πρόσθεση νέων συνεργασιών στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, ανθεκτικών και προσοδοφόρων, από άποψη εμπειρίας και γνώσης, που θα επιτύχουν να εμπλουτίσουν τα προσφερόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το παρόν σχέδιο αφορά την κινητικότητα ErasmusPro σπουδαστών των τομέων Ξενοδοχειακών και Μαγειρικής Τέχνης, για πρακτική άσκηση 4 μηνών σε ξενοδοχεία της Κύπρου.

Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης, του κλίματός της, αλλά και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια τουριστών όλων των εθνικοτήτων κάθε χρόνο, ενώ η βιομηχανία του τουρισμού προσφέρει εργασία στο 1/3  του ενεργού πληθυσμού. Αυτά την καθιστούν μία από τις πιο σημαντικές και σταθερά ακμάζουσες βιομηχανίες της Ελλάδας. Έτσι η επένδυση στη γνώση των εκπαιδευόμενων σε τουριστικούς τομείς είναι μια επένδυση στο μέλλον τόσο των σπουδαστών, όσο και του τουρισμού της χώρας στο σύνολό του.

Με την πραγματοποίηση του σχεδίου, οι σπουδαστές του τμήματος Ξενοδοχειακών και του τμήματος Μαγειρικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που θα συμμετέχουν, θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Καταρχάς, θα τους δοθεί η ευκαιρία  να κάνουν πρακτική άσκηση στον τομέα εκπαίδευσής τους σε μια χώρα του εξωτερικού, την Κύπρο, βοηθώντας τους να δουλέψουν στο αντικείμενο τους έξω από τα όρια της Ελλάδας σε ένα μέρος  που, όμως, παρά την διαφοροποίηση υπάρχει κοινή μητρική γλώσσα και κοινές πολιτισμικές ρίζες έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της γνωριμίας με ένα νέο περιβάλλον χωρίς το χρόνο ένταξης που θα χρειάζονταν σε ένα εντελώς ξένo. Παράλληλα, το πρόγραμμα πρακτικής τους άσκησης τονίζει ότι θα αλλάζουν πόστο εργασίας (βάσει ειδικότητας) ανά 2 εβδομάδες, ώστε να εξασκήσουν κάθε γνώση που τους έχει δοθεί μέσω των μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της μεγάλης εισροής τουριστών στην Κύπρο, και κυρίως, από το Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα στενή σχέση λόγω κοινού ιστορικού παρελθόντος, τη Ρωσία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Σουηδία, οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους και δίνοντάς τους την δυνατότητα, αυτών του Ξενοδοχειακού τομέα , να εξασκήσουν τα αγγλικά και τα γερμανικά τους και αυτών του τομέα Μαγειρικής, τα αγγλικά και γαλλικά τους (βάσει προγράμματος σπουδών). Επίσης, μαθαίνουν, έτσι, τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία κάθε λαού.

Στόχοι του σχεδίου για τους συμμετέχοντες σπουδαστές, είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την βιωματική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, για χρήση στο επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Ακόμα, η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και το να έρθουν σε επαφή με καινούργιους πολιτισμούς και κουλτούρες, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευρωπαίου πολίτη. Τέλος, αποκτούν έτσι μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, και πόσο μάλλον στο εξωτερικό, δεχόμενοι παράλληλα επιρροές και εξειδικευμένες γνώσεις από ένα αναπτυγμένο επαγγελματικό περιβάλλον και αποκτώντας και την ανάλογη πιστοποίηση που να αποδεικνύει την περίοδο και το αντικείμενο κατάρτισής τους.

Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο στοχεύει στην εγκαθίδρυση υπηρεσίας διακρατικής κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση και στην ανάπτυξη του επιπέδου των σπουδών στη δημιουργία τεχνογνωσίας στον οργανισμό για τη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας, στην απόκτηση νέων συνεργασιών και εν συνεχεία τη δημιουργία νέων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ και την Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1 στον Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://www.iky.gr/el/erasmusplus

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/epagelmatikatartisi-ka1

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ διαθέτει  47 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέροντας σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

Έχοντας πάντα ως μέγιστο κριτήριο την ασφάλεια των σπουδαστών, την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, δημιουργήσαμε τον πιο σύγχρονο όμιλο εκπαιδευτηρίων στην Αττική.

Η ναυαρχίδα του ομίλου μας με υποδομές 4500m2 που εκτείνονται σε έξι ορόφους και πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου βρίσκεται επί των οδών Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, λειτουργική σχεδίαση και θεματικές αίθουσες διδασκαλίας, αναπτύσσουμε ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης στην πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας. Οι εγκαταστάσεις μας απέχουν μόλις 5 λεπτά από τη στάση Μετρό Πανεπιστήμιο και από το τέρμα των Λεωφορείων της οδού Ακαδημίας.

Από τον Ιούνιο του 2018, μπορείτε να μας βρείτε και στο νέο campus στη Δυτική Αττική, επί της Λεωφόρου Θηβών 197 στο Περιστέρι, μόλις 2 λεπτά από τη στάση Μετρό Ανθούπολη.

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, δεν επαναπαυόμαστε ποτέ! Πιστοί πάντα στο όραμά μας και ακολουθώντας τις αξίες που καθορίζουν τα βήματα μας όπως η Διαφάνεια, η Ηθική, η Υπευθυνότητα και η Αξιοπιστία, ενισχύουμε συνεχώς την Ειλικρινή σχέση μαζί σας. Αυτά που ο καθένας φαντάζεται να μπορούσε, τώρα γίνονται πράξη…

Κοιτάμε το μέλλον με όραμα και θέτουμε συνεχώς υψηλότερους στόχους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από την παροχή της πιο ολοκληρωμένης σπουδαστικής εμπειρίας!

Σε αυτή την σελίδα χρησιμοποιούνται Cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Πολιτική Cookies    Πολιτική Απορρήτου

Συμφωνώ