Γραμματεία Σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ακόμα πιο κοντά στον σπουδαστή δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ζητάνε ηλεκτρονικά, από την γραμματεία σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ,  τα έγγραφα που χρειάζονται (βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις στρατολογίας κλπ).

Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, πατάς αποστολή και έτοιμος.  Απλά, εύκολα, γρήγορα.

ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ!

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Η φόρμα αίτησης απευθύνεται τόσο στους σπουδαστές όσο και στους αποφοίτους του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του σπουδαστή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Βεβαιώσεων/Πιστοποιητικών

Όλα τα πεδία με την ένδειξη * είναι υποχρεωτικά.
Στο έτος σπουδών συμπληρώστε το τελευταίο έτος που σπουδάσατε ή σπουδάζετε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Αίτηση προς τη γραμματεία σπουδών