Αγαπητοί σπουδαστές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε σήμερα νέα Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης K1/154567/12-11-2020 σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής άσκησης εξ αποστάσεως, σε επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον υπεύθυνό σας στο φορέα απασχόλησης ώστε να συζητήσετε το κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής σας με τηλεργασία. Έχει αποσταλεί σχετική ενημέρωση και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσατε την πρακτική σας άσκηση.

Κατόπιν της επικοινωνίας σας, παρακαλούμε να ενημερωθεί η Σχολή άμεσα με email στο stadiodromia@iekdelta.gr σχετικά με τη συνέχιση ή μη της πρακτικής σας με τηλεργασία.

Τονίζουμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή των δια ζώσης εκπαιδευτικών διαδικασιών για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του COVID-19.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης εξ αποστάσεως θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών (καταρτιζόμενος, φορέας πρακτικής και εκπαιδευτική δομή).

Με εκτίμηση,

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ