{"@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "name": "ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360", "alternateName": "SAEK DELTA 360", "url":"https://iekdelta.gr", "logo":"https://iekdelta.gr/wp-content/uploads/2018/06/iekdelta-logo-1.png", "sameAs":["https://twitter.com/IekDeltaAthens", "https://plus.google.com/+ΙΕΚΔΕΛΤΑΑΘΗΝΑΣΑθήνα", "https://gr.pinterest.com/iekdeltaAthens/", "https://www.facebook.com/IEKdeltaAthens/", "https://www.instagram.com/iekdeltaathens/", "https://www.youtube.com/channel/UCGVGFbnbiDf8Ecxhb_Fm0gA", "https://www.linkedin.com/company/iek-delta-athina-peristeri/" ], "address": {"@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Ιπποκράτους 22", "addressRegion": "Αθήνα", "postalCode": "10680", "addressCountry": "GR", "telephone":"+302108225983", "availableLanguage":["Greek","English"] } }

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Γίνε Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ!

Το επάγγελμα του Τεχνικού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, είναι ένα επάγγελμα με τεράστια τωρινή και προβλεπόμενη ζήτηση, καθώς και υψηλές απολαβές.

Όλες οι πρόσφατες έρευνες για τα επαγγέλματα έχουν ή πρόκειται να έχουν αυξημένη ζήτηση, επιβεβαιώνουν ότι εκατοντάδες εταιρείες στην Ευρώπη ζητούν τεχνικούς ηλεκτρολόγους. Παράλληλα, ο χάρτης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει ριζικά και στη χώρα μας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τακτικές. Έτσι, η αγορά επεκτείνεται και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αναπτύσσονται διαρκώς, με γνωστότερους τους ακόλουθους:

Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων είναι το αντικείμενο εργασίας του ηλεκτρολόγου. Στο κατεξοχήν θέμα ειδικότητας ο σπουδαστής ασκείται με βάση το νέο πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΕΛΟΤ, HD384. Στις σπουδές περιλαμβάνεται η απαραίτητη θεωρητική ανάλυση, που υποστηρίζει τα τεχνικά θέματα.

Οι σπουδαστές ασκούνται σε προγραμματισμένες εφαρμογές, με χρήση επώνυμων υλικών, σύγχρονων εργαλείων και οργάνων ελέγχου. Αποκτούν την ευχέρεια ώστε να μπορούν να αναλάβουν όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση, αποκατάσταση βλάβης, μετατροπή και αναβάθμιση συστημάτων.

Φοιτώντας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρολογίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες:

 • Θα εκπαιδευτείς από κορυφαίους καθηγητές, οι οποίοι είναι ενεργοί ταυτόχρονα στη βιομηχανική αγορά.
 • Διδάσκεσαι Ηλεκτρολογία στις πλέον σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, στην 1η Σχολή Μηχανολογίας & Ηλεκτρολογίας στην Ελλάδα.
 • Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι το μεγαλύτερο και πλέον εξειδικευμένο Ινστιτούτο Ηλεκτρολογίας στην Ελλάδα.
 • Η τεχνογνωσία του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα τεχνολογικά επαγγέλματα συντελεί στην άρτια οργάνωση της εκπαίδευσης και οι σπουδαστές επωφελούνται από το ιδανικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Εξειδικεύεσαι σε όλο το φάσμα κατασκευής, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, με βάση το νέο πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΕΛΟΤ, HD384.
 • Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, εκπαιδεύεσαι σε πλήθος επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσα από δωρεάν σεμινάρια και επισκέψεις, με στόχο την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη κατάρτιση σου.
 • Ξεκινάς μια επιτυχημένη καριέρα με την υποστήριξη του Γραφείου Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, το οποίο σου εξασφαλίζει πρακτική άσκηση και διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα σε βοηθάει να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ.
 • Παράλληλα με τις σπουδές σου, έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τη Διεθνή Πιστοποίηση Gatehouse Awards, που μεγιστοποιεί την αξία των σπουδών σου και σου δίνει τα εφόδια να ανταποκριθείς σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις του επαγγέλματος σου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Σύμφωνα με ποιοτική έρευνα της MRB Hellas, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός που κερδίζει την εμπιστοσύνη γονιών & σπουδαστών και πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του, παρέχοντας υψηλή ποιότητα σπουδών.

Ο απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολογίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, επιλέγει μια καριέρα η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές απολαβές και εισέρχεται επαγγελματικά σε μια αγορά για την οποία υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο αύξηση στη ζήτηση επαγγελματιών από 14% έως 20% μέχρι και το έτος 2024.

Από μια απλή σύνδεση ενός οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού έως ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πίνακα κτιρίου, κάθε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας στην εγκατάσταση και τη συντήρηση. Η αγορά αναπτύσσεται σε νέα προϊόντα εξοπλισμού, με αποτέλεσμα ένας σύγχρονος ηλεκτρολόγος να έχει ευρύ ορίζοντα απασχόλησης.

Επιπλέον προοπτικές δίνει η ίδρυση νέων εταιρειών παραγωγής ενέργειας, όπου δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις εργασίας. Τέλος, στις μέρες μας αυξάνονται οι απαιτήσεις τόσο του αρχιτεκτονικού όσο και του θεατρικού φωτισμού.

Με το Κρατικό Δίπλωμα αποκτάς άδεια άσκησης επαγγέλματος και δικαίωμα συμμετοχής με μόρια στις προκηρύξεις προσλήψεων του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ.

Ως απόφοιτος Ηλεκτρολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • Βιομηχανικές μονάδες όλων των ειδών
 • Στο δημόσιο τομέα, τόσο ως τεχνικός παραγωγής (όπως ΔΕΗ κ.α.) όσο και ως τεχνικός συντήρησης σε υπηρεσίες και οργανισμούς όλων των κλάδων (υπουργεία, τράπεζες, κλπ.)
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Κατασκευαστικές εταιρείες με έργα μελέτης ηλεκτρολογικών ή συναφών εργασιών
 • Ειδικά συνεργεία που αναλαμβάνουν έργα
 • Εταιρείες εμπορίου και κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού

Κορυφαίοι καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο θα σου μεταδώσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τον επαγγελματικό σου χαρακτήρα, μέσα από την αγάπη και τη δέσμευσή σου στο επάγγελμα.

Η διδακτική ύλη καλύπτεται από βιβλιογραφία, την οποία έχουν επιμεληθεί ειδικά οι καθηγητές και έχει εκδώσει το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για να καλύψουν τις ανάγκες σου.

Η πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών ωρών.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμογές
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
 • Μηχανουργικές Εφαρμογές
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή και Πυροπροστασία
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Αυτοματισμοί
 • Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ παρέχει online υποστήριξη της εκπαίδευσης των σπουδαστών. Για το σκοπό αυτό, όλη η επικοινωνία και η εκπαιδευτική ύλη είναι οργανωμένα online  μέσω της πλατφόρμας της Google (Google Class), ώστε ανά πάσα στιγμή οι σπουδαστές να είναι σε επαφή και επικοινωνία με τους καθηγητές τους και να έχουν πρόσβαση στην διδακτική ύλη. Μέσα από την πλατφόρμα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη.

Επιπλέον, για την υποστήριξη των σπουδαστών στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, το ΙΕΚ Δέλτα έχει δημιουργήσει Βιβλία Πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες. Τα Βιβλία Πιστοποίησης διατίθενται αποκλειστικά στους σπουδαστές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και περιέχουν όλες τις πιθανές ερωτήσεις / απαντήσεις των εξετάσεων με εύκολο και κατανοητό τρόπο, για σίγουρη επιτυχία.

Η Σχολή Ηλεκτρολογίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ διαθέτει ιδιόκτητα, ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς και με την υποστήριξη σημαντικών εταιρειών – συνεργατών.

Η πρακτική γίνεται βήμα – βήμα από τα απλά στα πιο σύνθετα, από τα βασικά στα πιο εξειδικευμένα:

 • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρικών μηχανών
 • Χρήση των μετασχηματιστών (ακόμα και στην παροχή τριφασικού ρεύματος)
 • Ηλεκτρονικά ισχύος (ημιαγωγούς, θυρίστορ, τρανζίστορ, MOSFET και IGBT)
 • Μονοφασικούς και τριφασικούς ανορθωτές
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου λειτουργίας κινητήρων
 • Γειώσεις – με έμφαση σε χώρους ειδικής χρήσης (νοσοκομεία, σάουνα κλπ.)
 • Αυτοματοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα (αυτοματοποίηση συσκευών με τηλεχειρισμό κ.α.)
 • Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης με τεχνικές ΕΙΒ – Instabus
 • Εγκατάσταση συσκευών ασθενών ρευμάτων (κουδούνια, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεόραση, κεραίες, δορυφορικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ.)
 • Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού (με αισθητήρες κίνησης, θερμοκρασίας κ.ά.)

We are

  ×

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


  Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!
  Συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

  Go to Top