Στις διαδικτυακές συναντήσεις ανά Τομέα, θα δοθούν κατευθύνσεις και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία τηλεκπαίδευσης.
Be there.

Τομέας Μηχανολογίας:
Πρωϊνά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 12:00 – 13:00
Απογευματινά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 18:00 – 19:00
Μπες εδώ: https://meet.google.com/reb-awyd-nqz

Τομέας Πληροφορικής
Πρωϊνά τμήματα:
Πέμπτη 12/11 και ώρα 12:00 – 13:00

Απογευματινά τμήματα:
Παρασκευή 13/11 και ώρα 18:00 – 19:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/zai-azah-jvk

Τομέας Ομορφιάς
Πρωϊνά τμήματα:
Τετάρτη 11/11 και ώρα 13:00 – 14:00

Απογευματινά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 17:00 – 18:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/dpx-jwwb-uts

Τομέας Υγείας
Πρωϊνά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 12:00 – 13:00

Απογευματινά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 16:00 – 17:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/geo-fyxx-jca

Τομέας Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας
Πρωϊνά τμήματα:
Πέμπτη 12/11
και ώρα 12:00 – 13:00

Απογευματινά τμήματα:
Πέμπτη 12/11
και ώρα 17:00 – 18:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/kze-xedt-tnc

Τομέας Τουρισμού
Πρωϊνά τμήματα:
Τετάρτη 11/11 και ώρα 11:00 – 12:00

Απογευματινά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 16:00 – 17:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/bpf-mrmk-uzy

Τομέας Επισιτισμού
Πρωϊνά τμήματα:
Πέμπτη 12/11
και ώρα 12:00 – 13:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/pof-sstm-ipy

Τομέας Τεχνών
Πρωϊνά τμήματα:
Πέμπτη 12/11 και ώρα 11:00 – 12:00

Απογευματινά τμήματα:
Πέμπτη 12/11 και ώρα 17:00 – 18:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/nbe-ikqx-rfm

Τομέας Παιδαγωγικών
Πρωϊνά τμήματα:
Πέμπτη 12/11
και ώρα 12:00 – 13:00

Μπες εδώ: https://meet.google.com/gqo-ebys-efw

Τομέας Visual Arts
Πρωϊνά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 12:00 – 13:00

Απογευματινά τμήματα:
Τετάρτη 11/11
και ώρα 17:00 – 18:00

Μπες εδώ:  https://meet.google.com/hkx-gszv-men

 

Η συμμετοχή σου στα Delta e-Classrooms είναι υποχρεωτική.

#WeStaySafe