Παροχές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

Αποκλειστικά το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σου παρέχει επιπρόσθετα επιχειρηματικά εφόδια, ανεξαρτήτως ειδικότητας, όπως εκμάθηση ξένων γλωσσών, ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και soft skills, καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια και workshops για την πληρέστερη κατάρτισή σου.

  • Ξένες Γλώσσες: Παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ελεύθερη πρόσβαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών της επιλογής τους (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ρώσικα).
  • Ψηφιακές Δεξιότητες: Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα μαθήματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων για την Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής και Χρήσης Η/Υ, συνολικής διάρκειας 44 ωρών. Οι διδακτικές ενότητες καλύπτουν πλήρως την προετοιμασία σου για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις της επίσημης πιστοποίηση GLOBALCERT, εφόσον το επιθυμείς. Η Πιστοποίηση αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το Δημόσιο Τομέα, ενώ κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη και απαιτητή από τον Ιδιωτικό Τομέα.
  • Προσωπικές/Επιχειρηματικές Δεξιότητες: Για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών και προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων σου, παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο διετές επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γραφείου Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, προσφέροντας διδακτικές μονάδες, ώστε να ενισχυθεί το βιογραφικό και η απασχολησιμότητά σου στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής και ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    Ενδιαφέρομαι για *