ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ “Xmas Makeup από την Kryolan & το IEK DELTA”

H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ AE» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 22, 10680, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή της διαδικτυακής της σελίδας στο κοινωνικό δίκτυο Instagram μέσω προωθητικών ενεργειών, διοργανώνει, ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την ενέργεια υπό τον τίτλο «Xmas Makeup», που αφορά στη διεξαγωγή διαγωνισμού, όπου 1 (ένας) τυχερός, έπειτα από κλήρωση, θα κερδίσει ένα σετ με πινέλα και μια παλέτα σκιών από την Kryolan (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει μια σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ως εκ τούτου, ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στο κοινωνικό δίκτυο Instagram με link στη σελίδα (https://www.instagram.com/iekdelta/). Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η Διοργανώτρια. Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία Kryolan, όπου θα παρέχει ένα από τα δώρα στον νικητή. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενεργοί Σπουδαστές του τομέα Ομορφιάς, Αισθητικής & Μακιγιάζ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

2.2 Αποκλείονται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου (Α’) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Ειδικά για τους ανήλικους συμμετέχοντες ορίζεται ότι απαιτείται να έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό.

3. ΔΩΡΑ

3.1 Ο νικητής του Διαγωνισμού θα είναι ένας (1). Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 03 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 23:59 μ.μ.). Στο τέλος του διαγωνισμού, ένας νικητής θα κερδίσει, κατόπιν κλήρωσης, ένα σετ με πινέλα και μια παλέτα σκιών από την Kryolan.

3.2 Η απονομή των δώρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των παρόντων όρων.

3.3 Τα ανωτέρω δώρα ανήκουν στη Διοργανώτρια και διατίθενται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της.

3.4 Διευκρινίζεται ότι τα δώρα που παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας (ιδίως δωρεάς), είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη Διοργανώτρια ως ακολούθως: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι χρήστες καλούνται, κατά την ισχύ του Διαγωνισμού, να ακολουθήσουν το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο κοινωνικό δίκτυο Instagram, να ανεβάσουν μία ιστορία («story») με θέμα την πρότασή τους για Xmas Makeup, να αναφέρουν («mention») την εταιρεία ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (@iekdelta) και να κάνουν το tag #Xmasmakeup στην ιστορία τους («story»). Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να κάνουν όσες ιστορίες («stories») επιθυμούν.

4.2  Οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του διαγωνισμού, από την οποία θα προκύψει ένας (1) νικητής.

4.3 Έγκυρες για το Διαγωνισμό θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετοχών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε μέλος για υποβολή συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του δώρου στη σωστή διεύθυνση.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από την 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 03 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 23:59 μ.μ.)

5.2 Μετά την λήξη του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με το τυχαίο της επιλογής για την ανάδειξη του νικητή.

5.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.

5.4 Η ανακοίνωση του ονόματος του αναδειχθέντος νικητή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9. Επίσης, μετά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, θα γίνει ανάλογο story («ιστορία») στην Instagram σελίδα της Διοργανώτριας, που θα αναφέρει το όνομα του νικητή και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια για να ενημερωθεί για το πώς θα παραλάβει το δώρο του. Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί έως τις 04 Ιανουαρίου 2021.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

6.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6.2 Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί/αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

6.3 Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

7.1 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή των δώρων ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση τους, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές.

7.2 Τα δώρα παραλαμβάνονται από τους νικητές σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσουν την αποδοχή των δώρων και να είναι σε θέση να το παραλάβουν εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται κατωτέρω.

7.3 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

7.4 Επί ανηλίκων νικητών απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα ή του κηδεμόνος για την απόκτηση του δώρου.

7.5 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το δώρο, ή δεν το διεκδικήσει μέσα σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της.

8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, προβαίνοντας προηγουμένως σε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

8.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.

8.3 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της δωροεπιταγής για οποιονδήποτε λόγο μη αναγόμενο εντός της δικής της σφαίρας ευθύνης.

8.4 Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

8.5 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

9.1 Το όνομα του νικητή του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο των νικητών τόσο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόν Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

9.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μη απόδοσης των δώρων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτοί αρνηθούν τη δημοσιότητα.

10. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

10.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων διεξαγωγής του που είναι διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.iekdelta.gr

10.2 Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. (β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών άλλως έχουν λάβει την απαιτούμενη συγκατάθεση των ασκούντων την γονική μέριμνα για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας. (δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. (ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες. (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος. ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων. η) δεν χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό περισσότερους λογαριασμούς πρόσβασης (προφίλ) στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που φιλοξενείται ο Διαγωνισμός.

10.3 Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του στην ως άνω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια και την υπεύθυνη εταιρία για την παρακολούθηση του διαγωνισμού (προσωπικά δεδομένα). Η χρήση της βάσης δεδομένων που θα συλλεγεί από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Διοργανώτρια για διαφημιστικούς σκοπούς στο μέλλον αναφορικά με την προώθηση των δικών της υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συναινούν στην παράδοση της βάσης δεδομένων του διαγωνισμού από τη διοργανώτρια εταιρία προς την υπεύθυνη εταιρία για παρακολούθηση του διαγωνισμού και αντίστροφα. Υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου είναι η ίδια η Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συναινούν αυτόματα στην εγγραφή τους στη λίστα παραληπτών της Διοργανώτριας.