Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+

ERASMUS: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536).

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 και πήρε το όνομά του από την αναγνωρισιμότητα του Erasmus στο πλαίσιο των προηγουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στόχος του Erasmus+ είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης της νεολαιας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα ατόμων

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

What is Erasmus+

ERASMUS: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. It was named after the philosopher, theologist and humanist Erasmus of Rotterdam (1465-1536).

Erasmus+ is the new EU program for Education, Training, Youth and Sports for the duration 2014-2020 and took its name from the recognition of Erasmus in previous European programs. The objective of Erasmus+ is to develop skills and employment, as well as to modernize the education and training systems of young people in all areas of lifelong learning.

Key Action 1 (KA1 / ΒΔ1): Learning Mobility of Individuals

Key Action 2 (KA2 / ΒΔ2): Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Οι στόχοι μας

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Αριθμός PIC: 940818424) διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) όπως επίσης και την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τους συμμετέχοντες και να τους επιτρέψει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν άμεσα τις νέες αυτές δεξιότητες.

Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν τα πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα αναπτυσσόμενα μοντέλα εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

To Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προωθεί την ενεργό συμμετοχή της σχολής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο να καταστεί πρωτοπόρο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή έργων. Έργα με σκοπό την προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αλλά και τη συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας, όπως επίσης την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας αλλά και της κινητικότητας των σπουδαστών για σκοπούς κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

«In 20 years from now you ‘ll be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did»

Project Objectives

The European Projects Office promotes the active participation of the faculty in European programs with the aim of becoming a pioneer in the development of European Vocational Education and Training (VET) at National and European level, creating strategic partnerships with top European and International partners aimed at development and implementation of projects. Projects to promote quality development in Vocational Education and Training (VET) as well as cooperation between education, training and work, the promotion of research and innovation as well as the mobility of students for training and internships.

IEK DELTA (PIC Number: 940818424) organizes Training Courses specially designed to meet Higher Education and Vocational Training needs as well as Student’s and Staff Mobility.

IEK DELTA uses active learning methods in order to maximize benefits for the participants and enable them to start using the new skills straight ahead.

All courses combine the most effective and fastest-growing educational models of the market needs.

Μέλη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / European Projects Office Members

Dr. Konstantinos N. Kiousis

Mechanical – Electrical Engineer

BEng, MSc, MEdu, PhD, MIMechE

Director

kiousis@iekdelta.gr

Dr. Lambros Farmakis

Chemist, PhD

Deputy Director

farmakis@iekdelta.gr

Ioanna Mantzouka

BA in Psychology

Head of Career Office

mantzouka@iekdelta.gr

Manto Nterou

Degree in Hospitality Professions, IATA

Director of Tourism & Cullinary Arts

derou@iekdelta.gr

Georgios Kazantzis

Degree in Culinary Management, Executive Chef

Head of Culinary Arts Department

kazantzis@iekdelta.gr

Sofia Nefeli Spilioti

BA in Tourism Management

Marketing Director

spilioti@iekdelta.gr