ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ – IekDelta.gr
Αθήνα-Περιστέρι

Σπούδασε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και πάρε θέση στην αγορά εργασίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 2022-2023

Σπούδασε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και πάρε θέση στην αγορά εργασίας. 8 εξειδικευμένες σχολές, 54 σύγχρονες ειδικότητες. 50 χρόνια είμαστε δίπλα σου!

47 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ!

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας του, προσφέρει στους νέους μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία σπουδών, συνδέοντάς τους άμεσα µε την αγορά εργασίας.
Με πυξίδα το όραμα για υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης, συνοδοιπόρους το κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και όχημα την πολυετή εμπειρία, στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα πάρεις όλα τα εφόδια που θα χρειαστείς για να γίνεις ένας περιζήτητος επαγγελματίας.
Και ίσως όλα αυτά να τα έχεις ξανακούσει…
Η εμπειρία δεν περιορίζεται μέσα σε μια αίθουσα. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια, workshops, εκθέσεις, συνέδρια…πάρτυ, φίλοι, παρέες…
μια νέα ζωή ανοίγεται μπροστά σου!

THINK  DARE  AMPLIFY!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχουμε την πεποίθηση πως “έτοιμος επαγγελματίας” είναι ο απόφοιτος που εκτός από την ολοκληρωμένη κατάρτισή του έχει να επιδείξει και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία επάνω στην ειδικότητα που επέλεξε.
Για το λόγο αυτό, το Γραφείο Σταδιοδρομίας δρα συμβουλευτικά και προτείνει τις κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους.

Για χρονικό διάστημα έξι μηνών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξάμηνου, οι σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων έχουν την ευκαιρία να εργαστούν µε τη μορφή πρακτικής εξάσκησης σε εταιρίες του κλάδου που σπούδασαν.

Γνωρίζουν έτσι “εκ των έσω” το μελλοντικό τους επάγγελμά και αποκτούν την σημαντικότατη πρώτη προϋπηρεσία τους. Η συγκεκριμένη εμπειρία τους δίνει τα απαραίτητα εφόδια ώστε, µε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο έτοιμοι και πιο  ώριμοι, να μπορέσουν σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα που επέλεξαν.

“ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ” του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Οι ετήσιες “Ημέρες Καριέρας” του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ αποτελούν πλέον θεσμό και πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Στη ζωντανή αυτή εκδήλωση εκπρόσωποι εταιριών όλων των κλάδων της αγοράς πραγματοποιούν συνεντεύξεις  µε  σπουδαστές και αποφοίτους για την άμεση κάλυψη των θέσεων εργασίας που προσφέρουν. Έτσι, όλοι οι σπουδαστές και απόφοιτοι του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έρχονται σε επαφή µε την αγορά εργασίας και αποκτούν τις πρώτες τους εμπειρίες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι Ημέρες Καριέρας παρουσιάζουν μεγάλη αποτελεσματικότητα, καθώς μεγάλος αριθμός σπουδαστών και αποφοίτων, από όλες τις ειδικότητες ΙΕΚ, τοποθετούνται σε εταιρίες είτε για πρακτική άσκηση είτε για μόνιμη εργασία.
Στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού και Γαστρονομίας εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις  της Ελλάδας και της Κύπρου παρίστανται στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσφέροντας αμειβόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε σπουδαστές των ειδικοτήτων Ξενοδοχειακών, Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής από το πρώτο έτος σπουδών!
Η αποτελεσματικότητα των Tourism & Gastronomy Career Days ξεπερνά το  98%

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΔΒΜ 2

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ 2) του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων – σεμινάρια ΚΔΒΜ 2 – ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, ηλικίας και επιπέδου σπουδών, µέσω των οποίων κάθε καταρτιζόμενος συµπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.

Τα έμπειρα στελέχη του ΚΔΒΜ 2 παρέχουν – µε τρόπο οργανωμένο και συστηματικό – κάθε ενημέρωση, πληροφόρηση και καθοδήγηση ώστε να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες γι’ αυτά αποφάσεις, σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σ’ αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, στο ΚΔΒΜ 2 του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας υλοποιούνται επιδοτούμενα σεμινάρια για το προσωπικό επιχειρήσεων µέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, αφενός µεν εξασφαλίζοντας τη δια βίου μάθηση των εργαζομένων ώστε να γίνονται περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους, αφετέρου δε καθιστώντας περισσότερο ανταγωνιστική την ίδια την εταιρία, αυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά εργασίας.