Voucher 30000 ανέργων

Voucher 30.000 Ανέργων σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες με Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.000€

Τελευταία ενημέρωση 8 Νοε 2023

Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Voucher 30.000 άνεργων για την απόκτηση Ψηφιακών ή Πράσινων δεξιοτήτων από τη ΔΥΠΑ. Έχει αναρτηθεί το μητρώο ωφελούμενων της Α’ Φάσης στην ιστοσελίδα και αναμένεται η έναρξη επιλογής προγραμμάτων μέσα από την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Σκοπός του έργου:

Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ή/και η επανακατάρτισή τους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

  1. Άνεργοι με ενεργή κάρτα ανεργίας, ηλικίας 18 ετών και πάνω, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα
  2. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  3. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει ίδιο πρόγραμμα εντός των προηγούμενων δύο ετών.

Η επιταγή κατάρτισης (voucher) περιλαμβάνει:

  1. Κατάρτιση διάρκειας 200 ώρες από τις οποίες οι 70 ώρες θα είναι δια ζώσης και οι 130 τηλεκατάρτιση.
  2. Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης
  3. Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000,00€
ΔΥΠΑ