Εκπαίδευση Προσωπικού για τον Covid-19 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Campus Αθήνας, Ιπποκράτους 22).

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η λήψη μέτρων, προετοιμασίας, πρόληψης και διάδοσης του νέου ιού, όπως προβλέπεται επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό.

Στην εκπαίδευση θα παρίστανται καθηγητές και προσωπικό ενώ παράλληλα θα γίνει προετοιμασία της σχολής με τοποθέτηση αντισηπτικών σε καίρια σημεία.

Η διαδικασία είναι προληπτική και γίνεται με την πρωτοβουλία της Διοίκησης ώστε να παρέχει πλήρη ενημέρωση σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό ως προς τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού αλλά και τη διαχείριση κάθε πιθανού κρούσματος.

Δες τα μέτρα πρόληψης στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.