Στις 17 Απριλίου το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος BALKAN WBL COOPERATION συμμετείχε σε ένα διαδικτυακό  expert working group session αφιερωμένο στην ενίσχυση της διακυβέρνησης της μάθησης με βάση την εργασία (WBL) στην περιοχή των Βαλκανίων.

Κεντρικά σημεία συζήτησης αποτέλεσαν:

  • Ο προσδιορισμός και οι κανονισμοί γύρω από τη μαθητεία και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των δομών που προσφέρουν μαθητεία.
  • Οι ρόλοι και οι ευθύνες των κρατικών φορέων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των μαθητών στο οικοσύστημα της μαθητείας.
  • Στρατηγικές χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανάδειξη διακρατικών πολιτικών και των κοινών προκλήσεων στον τομέα της ΕΕΚ που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της ημερίδας, γεγονός που φανερώνει την ανάγκη για δράση.

Το ευρωπαϊκό έργο BALKAN WBL COOPERATION, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ρουμανία, που σχετίζονται με τη μάθηση με βάση την εργασία (Work Based Learning) και τις δυνατότητές της να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και να την καταστήσει πιο επιθυμητή τοποθεσία για ξένες επενδύσεις.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Balkan WBL Cooperation

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!