Επιβράβευση ποιότητας σπουδών έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο ιστορικό του Ομίλου ΔΕΛΤΑ με νέα Αναγνώριση για την εφαρμογή διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Μετά την απόκτηση του ISO 9001:2015 για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την Πιστοποίηση Quality Endorsement από την Gatehouse Awards σε συνεργασία με την Qual Experts, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του έργου Bequal.app ”Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning” αναγνωρίζει και βραβεύει τις Σχολές ΔΕΛΤΑ για την εφαρμογή διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών τους στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιβράβευση ποιότητας σπουδών Bequal.app.

To έργο Bequal.app “Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας” υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που παρέχουν, μέσω των προγραμμάτων τους, πρακτική άσκηση καθώς και μάθηση στο χώρο εργασίας (work based learning). Μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης, αναγνωρίζει και βραβεύει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αναπτύξουν διασφάλιση ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αξία των διαφορετικών μορφών μάθησης μέσω της εργασίας για σπουδαστές, όπως η πρακτική άσκηση και η μαθητεία, έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά και ανήκουν στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών.

 

 

Οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ, διανύοντας την 5η δεκαετία συνεχούς λειτουργίας τους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προσφέροντας σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5, παρέχουν στους νέους μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία σπουδών, συνδέοντάς τους άμεσα και επιτυχημένα με την αγορά εργασίας. Έχοντας ως μέγιστο κριτήριο την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, σε ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, λειτουργική σχεδίαση και θεματικές αίθουσες διδασκαλίας, δημιουργούν όλες τις κατάλληλες συνθήκες για την προετοιμασία των μελλοντικών επαγγελματιών. Οι Σχολές Δέλτα λειτουργούν με 3 υπερσύγχρονα campus, στο κέντρο της Αθήνας (Ιπποκράτους 22), στο Περιστέρι (Λ. Θηβών 197) και στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 465, έναντι ΕΡΤ).

 

Διάβασε περισσότερα για το Career Office