Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης, Global Cert προσφέρει μαθήματα για Πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο.

Σήμερα, η ανάγκη πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής είναι επιβεβλημένη και ζητείται τόσο από τον Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Το επίπεδο του πιστοποιητικού αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις εφαρμογές γραφείου.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των σπουδαστών όλων των ειδικοτήτων, παρέχοντας σε όλους, γρήγορα και εύκολα, τη δυνατότητα Πιστοποίησης γνώσης και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στο Campus της επιλογής τους.

Πού απευθύνεται:

  • Σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών γραφείου.
  • Σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Δημόσιο Τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό Τομέα και απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ως απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ.

Τρόπος Διεξαγωγής:

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσης και Χρήσης Η/Υ θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως (online), αλλά και δια ζώσης.

Προφίλ Εξέτασης:

  • Μία εξέταση Word, Excel, Internet – οι 3 ενότητες που απαιτούνται στις προκηρύξεις για το ελληνικό δημόσιο (Intermediate Express A)
  • Μία εξέταση Windows, Power Point, Access (Intermediate Express Β)
  • H διάρκεια της κάθε εξέτασης είναι 1 ώρα
  • Η εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά με την μορφή case study
  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξετάσεων δυνατότητα απόκτησης του Intermediate C (περιλαμβάνει και τα 6 γνωστικά αντικείμενα)
  • Οι εξετάσεις γίνονται στα Ελληνικά

Ενότητες:

Στο Πιστοποιητικό αποτυπώνονται:

  • Οι επιτυχημένες ενότητες του Microsoft Office στις οποίες εξετάστηκε ο υποψήφιος.
  • Ο ΕΟΠΠΕΠ, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Βρετανικός Φορέας Πιστοποίησης NOCN και το ΕΣΥΔ (σε ξεχωριστό πιστοποιητικό).

Εισηγητής:

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

Ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης είναι καθηγητής στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και διδάσκει μαθήματα πληροφορικής και επικοινωνιών δεδομένων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Πληροφορική. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 22 ετών σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα ως προϊστάμενος πληροφορικής. Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ακολούθησε τις σελίδες του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε FacebookInstagramTikTok και LinkedIn και μείνε ενημερωμένος/η για όλες τις δράσεις μας!

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!