Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης, Global Cert προσφέρει δωρεάν μαθήματα για Πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο.

Σήμερα, η ανάγκη πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής είναι επιβεβλημένη και ζητείται τόσο από τον Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Το επίπεδο του πιστοποιητικού αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις εφαρμογές γραφείου.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των σπουδαστών όλων των ειδικοτήτων, παρέχοντας σε όλους, γρήγορα και εύκολα, τη δυνατότητα Πιστοποίησης γνώσης και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στο Campus της επιλογής τους.

 

Συμπλήρωσε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου

   

  Πού απευθύνεται:

  • Σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών γραφείου.
  • Σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Δημόσιο Τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό Τομέα και απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ως απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ.

  Προφίλ Εξέτασης:

  • Μία εξέταση Word, Excel, Internet – οι 3 ενότητες που απαιτούνται στις προκηρύξεις για το ελληνικό δημόσιο (Intermediate Express A)
  • Μία εξέταση Windows, Power Point, Access (Intermediate Express Β)
  • H διάρκεια της κάθε εξέτασης είναι 1 ώρα
  • Η εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά με την μορφή case study
  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξετάσεων δυνατότητα απόκτησης του Intermediate C (περιλαμβάνει και τα 6 γνωστικά αντικείμενα)
  • Οι εξετάσεις γίνονται στα Ελληνικά

  Ενότητες:

  Στο Πιστοποιητικό αποτυπώνονται:

  • Οι επιτυχημένες ενότητες του Microsoft Office στις οποίες εξετάστηκε ο υποψήφιος.
  • Ο ΕΟΠΠΕΠ, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Βρετανικός Φορέας Πιστοποίησης NOCN και το ΕΣΥΔ (σε ξεχωριστό πιστοποιητικό).

   

  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!