Το Discuss Learning 2019 είναι η 1η Διακρατική Ημερίδα με θέμα τη Μάθηση με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ). Πραγματοποιείται την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 από την IDEC και στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με την ΜΒΕ. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτές οργανισμών παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες προφέρουν ή δύναται να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

Η Μάθηση με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) ή Work Based Learning στα Αγγλικά, ορίζεται ως η μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στην εργασιακή εμπειρία (ΣΕΒ, 2015). Μέσω της ΜΒΕ, οι σπουδαστές αποκτούν ένα σύνολο ικανοτήτων, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλότερη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα εξοπλίζονται με δεξιότητες που τους βοηθούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην όλο και περισσότερο μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα.
Βασική συνιστώσα για την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων της ΜΕΒ είναι η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων. Τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολύπλευρα και συντελούν γενικότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Με την συμμετοχή τους στην παροχή ΜΒΕ, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανάπτυξη της καινοτομίας (UNESCO, 2012).

Στο πλαίσιο της 1η Διακρατικής Ημερίδας Discuss Learning 2019, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Επαγγελματική εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση και Διασύνδεση με την Αγορά

Εργασίας”. 
Πότε: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019
Πού: Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα

Η είσοδος στο Discuss Learning 2019 είναι ελεύθερη. Για να μάθεις λεπτομέρειες και να κάνεις εγγραφή, μπορείς να μπεις εδώ.