Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων Ι.Ι.ΕΚ.

2022-05-06T09:51:50+02:0014 Μαρτίου, 2022|Categories: Γραφείο Σταδιοδρομίας, Νέα|Tags: , , , , , , , , |

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά [...]