Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σας προσκαλεί στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας – «Η συμβολή της Οικονομικής Παιδείας στον οργανωσιακό μετασχηματισμό, την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα στους κλάδους της Οικονομίας, της Ναυτιλίας και του Τουρισμού»

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | 10:00 

Το συνέδριο διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης & Τουρισμού του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και θα πραγματοποιηθεί online και οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

Δήλωσε Συμμετοχή ΕΔΩ

>> Θεματικές ενότητες Συνεδρίου 

 1. Μετασχηματισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 2. Ο μετασχηματισμός στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Οι επιδράσεις του Μετασχηματισμού στη Διαχείριση της Ενέργειας και την Προστασία του Περιβάλλοντος

>> Περίγραμμα Συνεδρίου

«…ο μετασχηματισμός συμβαίνει όταν κάτι ξεκινά ή σταματά, ή όταν κάτι που συνέβαινε με έναν τρόπο αρχίζει να συμβαίνει με έναν άλλο. Συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή σε διάφορα στάδια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές» (Bridges, 1986).

O οργανωσιακός μετασχηματισμός είναι μια στρατηγική, ένα σχέδιο και μια διαδικασία που οδηγεί την επιχειρηματική δραστηριότητα από εκεί που βρίσκεται, εκεί που θα πρέπει να βρίσκεται στο μέλλον.

Στα πλαίσια μιας οικονομίας που μεταμορφώνεται και αλλάζει διαρκώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν τις απαιτήσεις για ανταγωνισμό στην αγορά του μέλλοντος, και εκ παραλλήλου να αναζητήσουν πως θα ανταποκριθούν στην αλλαγή αυτή με σύμμαχο το ανθρώπινο δυναμικό. Οι εξωτερικές δυνάμεις που δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή, ενδεικτικά σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κρίση, τεχνολογική ανάπτυξη, ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, υγειονομική κρίση κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο, η στροφή στην βιωσιμότητα αποτελεί κορυφαία πρόκληση και στρατηγική προτεραιότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η προώθηση της βιωσιμότητας, χωρίς αποκλεισμούς, μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Επομένως στο επίκεντρο των συζητήσεων του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Οικονομικής Παιδείας τίθεται η αναζήτηση πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορεί να αφορούν στο σύνολο του οργανισμού ή μέρος αυτού, με σκοπό την αναζήτηση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου, περισσότερο οικολογικού, «ηθικού» και ανθρωποκεντρικού, το οποίο με την σειρά του θα οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο επιχειρησιακής δραστηριότητας.

>> Σκοπός

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Οικονομικής Παιδείας, τίθεται η αναζήτηση πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορεί να αφορούν στο σύνολο του οργανισμού ή μέρος αυτού, με σκοπό την αναζήτηση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου, περισσότερο οικολογικό, «ηθικό» και ανθρωποκεντρικό, το οποίο με την σειρά του θα οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο επιχειρησιακής δραστηριότητας.

>> Θεματικές Ενότητες

Το συνέδριο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις κάτωθι θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και άλλες οι οποίες σχετίζονται με το κεντρικό θέμα:

Ενότητα 1. Ο μετασχηματισμός στη Ναυτιλία & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 1. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στις ΤΠΕ
 2. Ψηφιακός Αναλφαβητισμός και μέθοδοι αντιμετώπισης
 3. Η επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή
 4. Η αξία της ανάπτυξης soft και digital skills
 5. Σύγχρονες μορφές ναυτιλιακής εκπαίδευσης
 6. Έξυπνη Ναυτιλία και Μεταφορές
 7. Εφαρμογές Τηλεματικής στη Ναυτιλία

Ενότητα 2. Ο μετασχηματισμός στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Ευέλικτα μοντέλα εργασίας
 2. Η εργασιακή πραγματικότητα στην μετα-covid εποχή
 3. Θεωρίες παρακίνησης
 4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βιωσιμότητα και ΔΑΔ
 5. Ισότητα φύλων και εργασιακό περιβάλλον
 6. Ποικιλομορφία και συμπερίληψη στους χώρους εργασίας

Ενότητα 3. Οι επιδράσεις του Μετασχηματισμού στη Διαχείριση της Ενέργειας & την Προστασία του Περιβάλλοντος

 1. Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
 2. Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος
 3. Κλιματική αλλαγή και μετασχηματισμός
 4. Κυκλική οικονομία και θεσμικό πλαίσιο
 5. Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη αλλαγή / μοντέλα διαχείρισης αλλαγής
 6. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDG’s) – εφαρμογή και μελέτες περιπτώσεων
 7. Πράσινη ανάπτυξη
 8. Οικο-τουρισμός / Ποδηλατικός Τουρισμός
 9. Internet of Things – Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου
>> Επιστημονική Επιτροπή
 • Δρ. Οδυσσέας Κοψιδάς, Νομικός-Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Σπουδών & ‘Ερευνας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πρόεδρος
 • Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Δρ. Ματίνα Πέππα, Επικοινωνιολόγος
 • Δρ. Παναγιώτης Κακαλέτρης, Καθηγητής, Συγγραφέας
 • Νικολέττα Κρουσουλούδη, Υπ. Διδάκτωρ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιολόγος
 • Τρουμπέτας Σπύρος, Υπ. Διδάκτωρ, Οικονομολόγος
>> Οργανωτική Επιτροπή
 • Σπυρίδων Τρουμπέτας, Οικονομολόγος, Δ/ντής Σχολής Διοίκησης & Τουρισμού ΙΕΚ Δέλτα, Πρόεδρος
 • Πηνελόπη Τσουκαλά, Ναυτιλιακή Οικονομολόγος, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Τομέα Ναυτιλιακών
 • Φωτόπουλος Ιωάννης, Νομικός, Οικονομολόγος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
 • Νικολέττα Κρουσουλούδη, Υπ. Διδάκτωρ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιολόγος
 • Ζωή Λάϊου, Οικονομολόγος – Καθηγήτρια

Περισσότερες Πληροφορίες: www.deltabusinessconf.gr

Δηλώσεις Παρακολούθησης ΕΔΩ

Υποβολή παρουσιάσεων (Abstracts) έως 5/6/23: deltabusinessconf@iekdelta.gr 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!