Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ανακοινώνει την έναρξη και το Πρόγραμμα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 2020.

Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εξεταζομένων, καθώς και των συντελεστών των εξετάσεων, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις:

Α’ φάση: 13, 14, 15 και 16 Ιουλίου 2020

Β’ φάση: 28, 29, 30, 31 Αυγούστου 2020

Γ’ φάση: 1, 2, 3, 4 Σεπτεμβρίου 2020

*Το αναλυτικό Πρόγραμμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης θα ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

 

Η Γραμματεία Σπουδών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σου για να σου παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεσαι.

Δες περισσότερα για το Κρατικό Δίπλωμα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΚ 2020