Συνέδριο Discuss Learning 2020 – το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετέχει και φέτος στο δεύτερο Διακρατικό, Διαδικτυακό Συνέδριο “Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Εστιάζοντας στην ποιότητα”.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου Discuss Learning 2020, ο Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, θα παρουσιάσει το case της Σχολής σε βέλτιστες πρακτικές, γύρω από τον άξονα της Ποιότητας στην Πρακτική Άσκηση.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εφαρμογή πρακτικών διασφάλισης ποιότητας στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών του. Δες περισσότερα εδώ.

Το συνέδριο Discuss Learning θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom Δευτέρα – Πέμπτη, 9 – 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 15:00 – 17:00 και απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτές και το Ακαδημαϊκό προσωπικό. Η παρουσίαση του Case ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα γίνει την 2η ημέρα του Συνεδρίου, Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 15:30.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Απαραίτητη είναι η προεγγραφή για κάθε ημέρα του συνεδρίου εδώ.

 

Συνέδριο Discuss Learning


Συνέδριο Discuss Learning 2020 – Πλαίσιο

Σε μια εποχή που μιλάμε για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των μαθητών στο θεσμό και τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το θέμα της ποιότητας αναδεικνύεται συνεχώς. Το θέμα της ποιότητας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολυεπίπεδο. Η ποιότητα αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, τον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία και τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εστιάζοντας στο επίπεδο του οργανισμού κατάρτισης και στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα εξετάσουμε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των δομών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση (εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων), αλλά βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών, κυρίως μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Το συνέδριο θα πραγματευτεί επίσης την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 στην επαγγελματική εκπαίδευση, την αναδυόμενη ανάγκη για οργάνωση πρακτικής άσκησης ή και μαθητείας με τη μορφή τηλεργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία από απόσταση.

Απευθύνεται σε στελέχη, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες προφέρουν ή δύναται να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ.

Θα διεξαχθεί στις 9-12 Νοεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του European Vocational Skills Week 2020, εξολοκλήρου online. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εργαστήρια, ενώ θα υπάρχουν συνεδρίες για ερωτήσεις και συζήτηση.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα συμβάλλει στο διάλογο σχετικά με την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας σε επίπεδο οργανισμού και επιχείρησης, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Συνέδριο Discuss Learning 2020 – Στόχοι

Ο βασικός σκοπός του Διακρατικού, Διαδικτυακού Συνεδρίου είναι αρχικά η ενημέρωση ως προς τη σημασία της Ποιότητας σε Οργανισμούς και Στελέχη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης,

Οι επιμέρους στόχοι της ημερίδας είναι:

  • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας
  • Ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πλαίσια μαθητείας
  • Προώθηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών, ψηφιακών εργαλείων & προγραμμάτων

Προγράμματα Erasmus+

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα από τα πιο κάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της ΕΕΚ, που συμμετέχει η IDEC AE:

  • InQual: Αποτυπώνοντας την Ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
  • BEQUAL: Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας
  • On Track: Παρακολούθηση αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης
  • TCCVET: Ψηφιακός γραμματισμός για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)


Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ) &
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 (European Vocational Skills Week 2020), με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέδριο Discuss Learning