Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο “Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, κήρυξε την έναρξη ημερίδας, με θέμα «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ» στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

 

Έναρξη της ημερίδας και χαιρετισμός από τον κ. Αντώνιο Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ

 

Η ημερίδα αφορούσε στην ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ.

Με τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020, εξασφαλίζεται σημαντικό οικονομικό όφελος για το ΥΠΕΘΑ, καθώς επιμορφώνεται μεγάλος αριθμός πολιτικού προσωπικού σε κρίσιμα τεχνικά αντικείμενα μηχανολογίας, βιομηχανικής ηλεκτρολογίας, αυτοματισμών, ηλεκτρονικής και επικοινωνιών χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αριστερά: Χαιρετισμός από την κα. Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας ΕΚΤ / Δεξιά: Παρουσίαση από τον κ. Ιωάννη Ανδρονικίδη, Εκπρόσωπος Αναδόχου

 

Οι καταρτιζόμενοι που θα διακριθούν σε κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο θα λάβουν επιπρόσθετη εξειδικευμένη επιμόρφωση και πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλους φορείς, εξασφαλίζοντας εκπαιδευτική επάρκεια, χρήσιμη για την εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού συναφών ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Αριστερά: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον Δρ. Κωνσταντίνο Ν. Κιούση / Δεξιά: κ. Ξενοφών Γιόκαρης, Σύμβουλος ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ,  εκπρόσωποι του Φορέα Πιστοποίησης ACTA,  η κα. Ελένη Παπάζογλου, Μηχανικός EDS L.T.D. και ο κ. Παναγιώτης Γκούμας, CEO School of Telecoms ΟΕ

 

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκπροσώπησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης, Διευθυντής του ΚΔΒΜ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ο οποίος παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Αυτοκινήτων».

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος θα γίνει σε δύο πόλεις και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα και στον Βόλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση θα παρασχεθεί πιστοποίηση στους εκπαιδευόμενους κατόπιν εξετάσεων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Τρείς υπάλληλοι ανά θεματικό αντικείμενο, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα θα λάβουν επιπλέον κατάρτιση ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να αξιοποιηθούν στα κέντρα εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθήστε το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο LinkedIn και ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!