Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ υλοποίησε το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας – Η Οικονομική Παιδεία ως Παράγοντας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Κεφαλαίου

O Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας του IEK ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με την IDEC S.A. διοργάνωσε για 2η συνεχή χρονιά το Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας.

 

Το θέμα του φετινού συνεδρίου εστίασε στην Οικονομική Παιδεία ως παράγοντα ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την ευημερία των ατόμων που διαβιούν κάτω από διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Δημιουργείται δε και αναπτύσσεται μέσα από την τυπική και άτυπη εκπαίδευση, την εμπειρία και την εξέλιξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Επομένως, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου ερμηνεύει την οικονομική ανάπτυξη, αιτιολογεί ως ένα βαθμό τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ενώ βοηθά στην ερμηνεία πολλών οικονομικών μεγεθών.

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Ερευνητικός σκοπός 

Ο ερευνητικός σκοπός του συνεδρίου ήταν η αναζήτηση προτάσεων προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω εργαλείων και διαδικασιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 35 εισηγήσεις καθηγητών, σπουδαστών, ερευνητών, αλλά και στελεχών επιχειρήσεων και της αγοράς.

Ενδεικτικά συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μακροοικονομικά μεγέθη, κοινωνικές δεξιότητες, τη συνεργατική μάθηση, ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμούς η κα. Γιαννακοπούλου Νάντια, βουλευτής, κ. Δημόπουλος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ο κ. Στυλιανουδάκης Χρήστος, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων και ο κ. Νικολάου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Τις ομιλίες συντόνισαν ο κ. Τρουμπέτας Σπυρίδων, διευθυντής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ο Δρ. Κοψιδάς Οδυσσέας, καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και σύμβουλός ανάπτυξης του Τομέα και ο κ. Φωτόπουλος Ιωάννης, Νομικός και εκπαιδευτικός της Σχολής.

 

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom, παρακολούθησαν πάνω από 150 συμμετέχοντες και σπουδαστές οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 3ο Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023.

Περισσότερες Πληροφορίες: www.deltabusinessconf.gr

 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!