Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας της ΔΕΛΤΑ, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και μέσω σύγχρονης διαδικτυακής σύνδεσης εξαιτίας της τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Οι εισηγήσεις τόσο των καθηγητών, όσο και των σπουδαστών κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εφαρμογών της Οικονομίας και της Διοίκησης όπου η Οικονομική Παιδεία απαιτείται, ώστε να ενισχυθεί ο τρόπος σκέψης και δράσης των οικονομούντων ατόμων (καταναλωτές, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, υπάλληλοι, πελάτες, πολίτες κλπ.).

Η συμμετοχή του ακροατηρίου στις διάφορες συνεδρίες ήταν ουσιαστική και ο διάλογος που αναπτύχθηκε υπήρξε εξαιρετικά γόνιμος. Η Οικονομική Παιδεία αποτελεί κύριο άξονα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη και την μεγιστοποίηση της ευημερίας στις χώρες μέλη τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση συμπορεύεται και η ΔΕΛΤΑ, ενισχύοντας κάθε δράση τόσο μέσα από τα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, όσο και από τις επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνει κατά τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους. Ένα μέρος του αποτυπώματος αυτής της προσπάθειας υπήρξε, μεταξύ άλλων, και το 1ο Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας, το οποίο ευελπιστούμε και ευχόμαστε να αποτελέσει πιλότο για την υλοποίηση κι άλλων ευρύτερων δράσεων στην ίδια κατεύθυνση.

 

Περισσότερα για το πλαίσιο του Συνεδρίου:

Η σύγχρονη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου προς τη διερεύνηση νέων τάσεων και προοπτικών, οι οποίες δύναται να ενισχύσουν τη διδασκαλία αλλά και την άσκηση της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εξίσου ο τρόπος κατά τον οποίο οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και συστημάτων διοίκησης (βλ. Marketing Management, HRM, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων κτλ.).

Συμπερασματικά, παρατηρούνται αλλαγές στο εσωτερικό (εξειδίκευση εργασίας, έμφαση στο after sales service, αναβάθμιση των logistics, νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας / ΤΠΕ) αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (υγειονομική – οικονομική – κοινωνική κρίση, αυξημένος ανταγωνισμός, διεθνοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη), το οποίο είναι διαρκώς ευμετάβλητο.

Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ