Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ WE-R-OPEN ”!

Στόχος που προγράμματος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ),  προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πρωτοφανείς ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στις 3 – 7 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου, στην οποία το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετείχε ως στρατηγικός εταίρος. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκπροσώπησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Κιούσης, Διευθυντής του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες εργάσθηκαν σε θέματα των τρεχουσών δραστηριοτήτων και συζήτησαν για τις μελλοντικές, ενώ την φιλοξενία παρείχε το Forave Escola.

Συνάντηση των εταίρων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της FORAVE, στην Πορτογαλία

 

 

Το We-R-Open θα επιτύχει αυτόν τον στόχο αναπτύσσοντας ένα διαδικτυακό σύνολο μαθησιακών πόρων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μαθημάτων ΕΕΚ, καθώς και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το διοικητικό/υποστηρικτικό και back office προσωπικό ΕΕΚ, ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την επικοινωνία με τους μαθητές, τις εταιρείες, το εκπαιδευτικό προσωπικό, και τους γονείς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής και εμπεριστατωμένης γνώσης των 6 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν.

Το έργο WE-R-OPEN εντάσσεται στο πρόγραµµα Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 6 εκπαιδευτικά ιδρύματα που προέρχονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος).

 

Το έργο We-R-Open περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 Σειρές Μαθημάτων:

  1. Ψηφιακές δεξιότητες επικοινωνίας 360
  2. Hλεκτρονική Διοίκηση
  3. Σχεδιασμός και υλοποίηση εικονικών εκδηλώσεων
  4. Υποστηρίζοντας την διαδικασία διαδικτυακής μάθησης

 

 

Οι στόχοι του έργου We-R-Open είναι:

> η ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων για την παροχή γενικής και ειδικής διδασκαλίας με την ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή μιας καινοτόμου διαδικτυακής εργαλειοθήκης

> η ενίσχυση του διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού των σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ψηφιακές ικανότητες μέσω της ανάπτυξης και της παροχής ενός διαδικτυακού μαθήματος

> η δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων για τις ψηφιακές δεξιότητες, που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού

 

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα We-r-open