Ευρωπαϊκή κοινότητα DISCUSS: Πιστοί στο δρόμο της καινοτομίας, χτίζουμε νέες Ευρωπαϊκές Συνεργασίες!

O Γενικός Διευθυντής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης, αποτελεί και επίσημα μέλος στην Ευρωπαϊκή κοινότητα DISCUSS.

Η πλατφόρμα DISCUSS, φιλοξενεί κοινότητες πρακτικής (Communities of Practice) στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και απαριθμεί πάνω από 850 επαγγελματίες, ειδικούς (experts), από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και από όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Η οικοδόμηση κοινοτήτων πρακτικής, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΕΚ, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική και οικονομική συνοχή, όπως επίσης η καινοτομία, η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση και η επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, είναι μερικά μόνο παραδείγματα της θεματολογίας της κοινότητας.

Με τη συμμετοχή του στην κοινότητα DISCUSS, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συνεχίζει να χτίζει Ευρωπαϊκές Συνεργασίες για την αναβάθμιση των σπουδών του, την εξέλιξη και εκπαίδευση του προσωπικού του, την κινητικότητα σπουδαστών και αποφοίτων και την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.

 

Tο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με την εταιρεία IDEC AE έχει συμμετάσχει ενεργά σε 9 (εννέα)* Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Το προσωπικό και οι καθηγητές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ έχουν επισκευτεί εκπαιδευτικά κέντρα σε αντίστοιχες ή ανώτερες βαθμίδες σε άλλες χώρες. Επίσης, έχουν οργανωθεί κινητικότητες σπουδαστών στο εξωτερικό και έχουν φιλοξενηθεί εκπαιδευτικοί άλλων χωρών στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Πιστό στο δρόμο της καινοτομίας και της αναβάθμισης της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών του, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συνεχίζει το δρόμο της εξωστρέφειας, ανοίγει νέες συνεργασίες και νέες προοπτικές για φοιτητές και αποφοίτους.

*ECVET Permit, ECWORK, On Track, DESSA – partner
EARTH, QUADRAT  – collaborator in mobilities organised by IDEC
ARACNE-PLUS – co-organisation of training courses with IDEC
InCus4.0, Solar CV – participation in learning activities

Δες αναλυτικά όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Δες το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.