Η πρακτική άσκηση / μαθητεία στην ψηφιακή εποχή!

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης εμπεριέχει πλέον, όλους τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.

Το ακρωνύμιο του προγράμματος Erasmus+, DIGIGO σημαίνει “μαθητεία  στην ψηφιακή εποχή” και στοχεύει να  υποστηρίξει εκπαιδευτές και μέντορες να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν την ψηφιοποίηση και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το έργο DIGIGO στοχεύει να υποστηρίξει την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), κατά τη διάρκεια της πρακτικής / μαθητείας και να μειώσει την αναντιστοιχία δεξιοτήτων των σπουδαστών της ΕΕΚ.

 

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου DIGIGO είναι:

  • Να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτών και των συμβούλων / μεντόρων των εταιρειών που πραγματοποιείται η πρακτική / μαθητεία
  • Η υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ και εργαζομένων και συμβούλων / μεντόρων των εταιρειών για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής / μαθητείας (παραδοσιακά και εικονικά) για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων στους μαθητές
  • Η εκπαίδευση εκπαιδευτών, εργαζομένων και συμβούλων των εταιρειών σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητευομένων στο χώρο εργασίας, μέσω της έξυπνης εργασίας
  • Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης πρακτικής / μαθητείας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών ΕΕΚ
  • Να εμπλακούν περισσότερες εταιρείες στην παροχή ποιοτικών πρακτικών / μαθητειών που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

 

Η ομάδα – στόχος του έργου DIGIGO είναι εκπαιδευτές, εργαζόμενοι και σύμβουλοι / μέντορες εταιρειών, δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ και σπουδαστές – μαθητευόμενοι ΕΕΚ.

Το έργο DIGIGO εντάσσεται στο πρόγραµµα Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν  7 οργανισμοί που προέρχονται από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα).

 

 

Σχετικά με το έργο DIGIGO:

Το έργο DIGIGO ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023. Η εξ αποστάσεως σειρά μαθημάτων θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά το επόμενο έτος, στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2022. Εκπαιδευτές εταιρειών και εκπαιδευτικοί θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Έπειτα, οι εταίροι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ολοκληρωθούν τα εκπαιδευτικά υλικά του DIGIGO, που θα παρουσιαστούν επίσημα κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής εκδήλωσης, στο τέλος του προγράμματος, το 2023. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!