Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σας προσκαλεί στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας – Η Οικονομική Παιδεία ως Παράγοντας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, 10.00 πμ – 17.00 μμ.

Οι Σχολές Δέλτα σας προσκαλούν στο 2ο Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας με θέμα “Η Οικονομική Παιδεία ως Παράγοντας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Κεφαλαίου” που διοργανώνει ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, από 10.00 πμ έως 17.00 μμ.

 Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Ηγεσία,
 • Διακυβέρνηση,
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η συμβολή τους στη δημιουργία ενός υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί online και οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Πλαίσιο Συνεδρίου Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Μια μορφή ανάπτυξης κεφαλαίου πέρα από το φυσικό και χρηματικό κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο (human capital). Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των ατόμων που διαβιούν κάτω από διαφορετικές και πολυποίκιλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο δημιουργείται και αναπτύσσεται μέσα από την εκπαίδευση (τυπική και άτυπη), την εμπειρία και την εξέλιξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επομένως, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου ερμηνεύει την οικονομική ανάπτυξη, αιτιολογεί ως ένα βαθμό τις ανισότητες στις οικονομικές αποδοχές, ενώ συμβάλλει στην ερμηνεία πολλών οικονομικών μεγεθών. 

H εκπαίδευση αναφέρεται κυρίως στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν στους υπαλλήλους (νέους ή υφιστάμενους) τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για να φέρουν εις πέρας τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, δίνοντας έμφαση τόσο σε τεχνικές δεξιότητες, όσο και σε προγράμματα πρόσθετης επιμόρφωσης (πχ. βελτίωση ποιότητας, συγκρότηση ομάδας, λήψη αποφάσεων, μέθοδοι επικοινωνίας κτλ). Αν και η έννοια της οργανωσιακής εκπαίδευσης ταυτίζεται με την ανάπτυξη του προσωπικού δεν πρόκειται για όρους ταυτόσημους, με την πρώτη να εστιάζει στην παροχή δεξιότητών ή βοήθειας προς τους εργαζόμενους προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, ενώ η ανάπτυξη στοχεύει στον συνολικό εμπλουτισμό των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, και τα δύο παίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών προγραμμάτων και στόχων της επιχείρησης. 

Ωστόσο, υφίστανται ακόμη αναπάντητα ερωτήματα στη θεωρία όπως οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εργασίας στο μέλλον, η επίδραση των τεχνολογιών στην αγορά εργασίας, ο βαθμός προσδιορισμού των απαιτούμενων προσόντων και οι αλλαγές στα υφιστάμενα επαγγέλματα.

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Σκοπός Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Ο ερευνητικός  σκοπός του συνεδρίου, είναι η αναζήτηση προτάσεων προς όφελος της περαιτέρου ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω των εργαλείων και των διαδικασιών της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών (Call for Papers) Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά και όσες θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου που είναι σε μορφή MS Word (docx). Υποβολή Εργασιών (Papers) –  Δηλώσεις Συμμετοχής: Έως 02/06/2022

 

Περισσότερες Πληροφορίες: www.deltabusinessconf.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής: εδώ

Μπορείς να κατεβάσεις το Υπόδειγμα αρχείου εργασίας πατώντας εδώ: Υπόδειγμα Εργασίας

Υποβολή εργασιών:deltabusinessconf@iekdelta.gr 

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 

Θεματικές Ενότητες Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

Το συνέδριο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις κάτωθι θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και άλλες οι οποίες σχετίζονται με το κεντρικό θέμα:

> Ενότητα 1: Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Θεωρητικές, Οικονομικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

 1. Ανθρώπινο κεφάλαιο, Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές
 3. Η εκπαίδευση στη μετά-Covid εποχή
 4. Μέθοδοι και Προγράμματα εκπαίδευσης
 5. Αξιολόγηση Ποιότητας και Επάρκειας Εκπαιδευτικών Προσεγγίσεων  – Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση
 6. Η συμβολή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας
 7. Δίκαιο και Οικονομία της Εκπαίδευσης
 8. Η εκπαίδευση σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη

> Ενότητα 2: Talent Management και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου

 1. Εργατική Νομοθεσία
 2. Ηγεσία: Έννοια, Είδη, Εφαρμογή
 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)
 4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διακυβέρνηση
 5. Η συμβολή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού συμφωνά με την μελέτη μιας επιχείρησης ως αλυσίδα αξίας
 6. Συγκριτική προτυποποίηση (Benchmarking) και διασφάλιση ποιότητας
 7. Η σημασία των soft skills στην σύγχρονη αγορά εργασίας
 8. Μοντέλα βελτίωσης επιχειρησιακών λειτουργιών
 9. Θεωρίες παρακίνησης προσωπικού

 

> Ενότητα 3: Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου

 1. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 2. Πληροφορική και Οικονομία
 3. Πληροφορική και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Κλάδο των Logistics
 5. Η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Μάρκετινγκ
 6. Εκπαίδευση στην Πληροφορική και Αγορά Εργασίας

> Ενότητα 4: Οικονομική Παιδεία και Οικονομική Ανάπτυξη

 1. Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 2. Οικονομικά της Εργασίας
 3. Οικονομικά του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
 4. Ναυτιλιακά Οικονομικά
 5. Μακροοικονομικά μεγέθη, Δημοσιονομική Πολιτική και Χρέος: μπορούν να επηρεάσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο;
 6. Από το μοντέλο των μετόχων στο μοντέλο των ενδιαφερομένων μερών

 

Πολυσυλλεκτική ενότητα: Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 

Οφέλη συμμετοχής και παρακολούθησης του συνεδρίου Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 • Δυνατότητα Δημοσίευσης στα πρακτικά του Συνεδρίου
 • Ενδυνάμωση Βιογραφικού
 • Επαγγελματικό Networking
 • Πρόσβαση σε συμπυκνωμένη (Fast track) γνώση σε θέματα ειδικότητας
 • Ανάπτυξη Communication & Presentation Skills
 • Ενδυνάμωση εσωτερικής κινητοποίησης
 • Βεβαίωση παρακολούθησης

Οφέλη συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας

 • Βεβαίωση συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
 • Ενδυνάμωση Βιογραφικού
 • Εξοικείωση με το event management

Για να δεις το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Οικονομικής Παιδείας πάτησε ΕΔΩ

 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!