Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο να καταστεί πρωτοπόρο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα, στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή έργων.

Η VEDA (Varna Economic Development Agency) φιλοξένησε μια συνάντηση συνεργασίας για το έργο BlueDivet «Δεξιότητες ψηφιοποίησης της μπλε οικονομίας για σπουδαστές Ε.Ε.Κ.», στην πόλη Βάρνα, στη Βουλγαρία. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης.

Στην συνάντηση συνεργασίας βρέθηκαν εκπρόσωποι από οκτώ συνεργαζόμενους οργανισμούς από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Οι συμμετέχοντες βοήθησαν στην προετοιμασία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού μαθήματος με επίκεντρο την ψηφιοποίηση στην γαλάζια οικονομία.

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς από τα Κέντρα Ε.Ε.Κ. και τους μαθητές τους. Η ανάπτυξη των θεμάτων θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, που διεξήχθη από τους εταίρους μεταξύ εταιρειών και κέντρων Ε.Ε.Κ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειωθεί πως το έργο BlueDivet χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ε.Ε.

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Blue Divet:

Το έργο BlueDivet είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εξειδίκευσης, που απευθύνεται στους σπουδαστές των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον, όπως ο ωκεανός. Γνωρίζουν τις ειδικές απαιτήσεις της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και ποια είναι η πρωτοβουλία βιώσιμης μπλε ανάπτυξης. Στόχος του BlueDivet είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακού προγράμματος σπουδών ΕΕΚ, αναπτύσσοντας μια πιλοτική εκπαίδευση για τους σπουδαστές, καθώς και μια εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές.

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEDIVET

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!