Δεξιότητες ψηφιοποίησης της μπλε οικονομίας για σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΙΕΕΚ

Σχετικά με το BlueDivet

Το έργο BlueDivet θα σχεδιάσει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εξειδίκευσης, που θα απευθύνεται στους σπουδαστές των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Θα τους παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Οι σπουδαστές θα μάθουν πώς οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον,  όπως ο ωκεανός, θα γνωρίσουν τις ειδικές απαιτήσεις της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και ποια είναι η πρωτοβουλία βιώσιμης μπλε ανάπτυξης. Επιπλέον, θα μυηθούν στις γαλάζιες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας που προσφέρονται σε αυτόν τον τομέα.

 

Στόχοι του project BlueDivet

  1. Εις βάθος έρευνα και ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να εντοπισθούν οι απαιτήσεις αυτών των εταιρειών που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση.
  2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακού προγράμματος σπουδών ΕΕΚ, αναπτύσσοντας μια πιλοτική εκπαίδευση για τους σπουδαστές, καθώς και μια εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές.
  3. Έναρξη προγράμματος επαγγελματικής καθοδήγησης για όσους σπουδαστές ενδιαφέρονται για πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, καθώς και παροχή καθοδήγησης για την επιλογή μέντορα.
  4. Σχεδιασμός και έναρξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργασίας για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των σπουδαστών που παρακολουθούν το μάθημα και των εταιρειών όπου απαιτούνται αυτές οι δεξιότητες, καθώς και άλλων πιθανών ενδιαφερομένων.
  5. Διοργάνωση Διακρατικών Συναντήσεων για τους εταίρους του έργου: 4 δια ζώσης (face-to-face) συναντήσεις και 3 διαδικτυακές (κάθε πέντε μήνες).
  6. Διοργάνωση μιας βραχυπρόθεσμης κοινής εκδήλωσης κατάρτισης εκπαιδευτικών για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μέντορες ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του BLUEDIVET χρησιμοποιώντας ορισμένες διαδικασίες και προσεγγίζοντας τους σπουδαστές για  υποστήριξη.
  7. Διοργάνωση του τελικού συνεδρίου BLUEDIVET που θα πραγματοποιηθεί στην Καρχηδόνα (Ισπανία).

 

 

Ομάδες – Στόχος (Target Groups)

  • Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για τη μπλε ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα, όπως δημόσιες υπηρεσίες, διοικήσεις, εκπαιδευτικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες του μπλε τομέα, ΜΚΟ, κ.α.
  • Σπουδαστές που θέλουν να εργαστούν για την μπλε ψηφιοποίηση, καθώς και πολίτες, που ενδιαφέρονται γενικά για την μπλε ανάπτυξη, την μπλε ψηφιοποίηση.

 

 

Το έργο BLUEDIVET εντάσσεται στο πρόγραµµα Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κοινοπραξία αποτελείται από ένα μείγμα 8 διαφορετικών οργανισμών που προέρχονται από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Βουλγαρία), με ισχυρή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην κοινωνικοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη και προώθηση της γαλάζιας ενέργειας.

 

 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το BlueDivet θα φέρει μια κοινή γνώση του επιπέδου προσφοράς στην εκπαίδευση που παρέχεται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στους σπουδαστές τους,  προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μπλε ψηφιοποίηση με βάση την ηλεκτρονική, την επικοινωνία και τον προγραμματισμό. Επιπλέον, το έργο θα φέρει μια κοινή γνώση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στο χώρο της ναυτιλίας και των  ναυτιλιακών εταιρειών.

Στόχος του BlueDivet είναι να αναλυθούν οι ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας στο πεδίο της μπλε ανάπτυξης και να συγκριθούν με αυτές που αποκτήθηκαν πραγματικά από τους επαγγελματίες που προσλήφθηκαν για την ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών. Το BlueDivet θα προτείνει πλήρες πρόγραμμα σπουδών για την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να μειώσει αυτό το χάσμα και να βελτιώσει τα επίπεδα απασχολησιμότητας. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες της κοινωνίας μέσω της πρόβλεψης δεξιοτήτων.

Το έργο BLUEDIVET ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024 και έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Δες όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ενεργά οι Σχολές ΔΕΛΤΑ

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEDIVET

 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!