Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας ΕRASMUS +, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ υλοποίησε με επιτυχία πιστοποιημένο σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρική και Υβριδική Κίνηση Οχημάτων».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 1-6/11/2021 με εισηγητές τους καθηγητές κ.κ. Αρκουλή Νικόλαο και Ξανθάκο Κυριάκο. Στις 6/11 έγινε επίδειξη ηλεκτρικού αυτοκινήτου Opel Mokka στις εγκαταστάσεις της OPEL ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ. Η επίδειξη έγινε από τον κ. Νικόπουλο Ηλία, καθηγητή του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και πιστοποιημένο τεχνικό ηλεκτρικών αυτοκινήτων Opel.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 3 καθηγητές από την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, ενώ έχει προγραμματισθεί επανάληψη του σεμιναρίου (15-20/11) με τη συμμετοχή 3 καθηγητών.

 

 

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου Opel Mokka στις εγκαταστάσεις της OPEL ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ

 

 

Το σεμινάριο «Ηλεκτρική και Υβριδική Κίνηση Οχημάτων» περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες :


1.Εισαγωγή στην ηλεκτροκίνηση και στην υβριδική τεχνολογία (6 ώρες)
Ιστορική αναδρομή. Βασικές αρχές ηλεκτρισμού. Μεγέθη και μονάδες. Συνεχής και εναλλασσόμενη τάση (D.C. – A.C.). Μετατροπή συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη και αντίστροφα (Inverter)

2. Κατηγορίες – τύποι ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων (6 ώρες)
Κατάταξη υβριδικών συστημάτων ανάλογα με: α) τη σύνδεση του συστήματος μετάδοσης, β) το ποσοστό (ισχύ) υβριδισμού γ) τα συστήματα παροχής ενέργειας και δ) την πηγή της ενέργειας

3. Ηλεκτρικοί κινητήρες ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων (6 ώρες)
Είδη ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων

4. Συσσωρευτές ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων (6 ώρες)
Βασικές αρχές λειτουργίας συσσωρευτών. Τύποι συσσωρευτών. Συνδεσμολογία. Συσσωρευτές ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

5. Ηλεκτρονική διαχείριση ενέργειας (3 ώρες)
Ηλεκτρονική διαχείριση ενέργειας. Ανάκτηση ενέργειας. K.E.R.S.

6. Μέτρα ασφαλείας (3 ώρες)
Οδηγίες, γενικά και ειδικά μέτρα προστασίας πριν, και κατά τη διάρκεια εργασιών σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

7. Συντήρηση – έλεγχοι – διάγνωση (6 ώρες)
Βασικές αρχές ελέγχου, συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Κωδικοί Διάγνωσης Βλαβών Υβριδικών Οχημάτων.

 

 

Επίδειξη της τεχνολογίας του ηλεκτρικού κινητήρα του νέου Opel Mokka

 

Όπως ανέφερε ο κ. Λένος Λοίζος, Γενικός Γραμματεάς της Παγκύπριας Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης, με το πέρας των σεμιναρίων:

“Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των ημερών, αναζητήσαμε το καταλληλότερο επιμορφωτικό κέντρο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας για να συμβαδίσουμε με την τεχνολογία. Το ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ μας έδωσε την ευκαιρία να αναζητήσουμε ελληνόφωνη Ιδιωτική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Έπειτα από ενδελεχή προσωπική αναζήτηση, αντιλήφθηκα ότι το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας, όπως επιβεβαιώθηκε και από την αναλυτική ενημέρωση που μας παρείχε ο Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης, Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με επιτυχία και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, τόσο σε επίπεδο επιμόρφωσης όσο και εγκαταστάσεων. Εύχομαι στο εγγύς μέλλον να επισυνάψουμε με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ κι άλλες τόσο εποικοδομητικές συνεργασίες σε διάφορα προγράμματα, ώστε οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης να είναι ενημερωμένοι και καταλλήλως εφοδιασμένοι με τις νέες τεχνολογίες που απαιτεί η αγορά.”  

 

 

Σχετικά με το σεμινάριο «Ηλεκτρική και Υβριδική Κίνηση Οχημάτων»:

Το πιστοποιημένο σεμινάριο «Ηλεκτρική και Υβριδική Κίνηση Οχημάτων» είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε μετά τη λήξη του, ο κάθε συμμετέχων να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής τεχνολογίας, να κατηγοριοποιεί τους τύπους των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, τα είδη των κινητήρων, των συσσωρευτών και της ηλεκτρονικής διαχείρισης ενέργειας και να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ασφαλείας πριν και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, ελέγχου και διάγνωσης.

 

Σπούδασε Μηχανολογία και Μηχανικός Αυτοκινήτων στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ