Οι σπουδαστές της ειδικότητας Εργοθεραπείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ επισκέφθηκαν την Ψυχογηριατρική εταιρία Νέστωρ. Η εταιρία Νέστωρ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Τρίτη ηλικία και Εργοθεραπεία», οι σπουδαστές με τη συνοδεία της καθηγήτριάς τους, κας Φουστέρη Αργυρούλας, ξεναγήθηκαν στο χώρο και συμμετείχαν σε συζήτηση για τη νόσο Alzheimer.

Ο εργοθεραπευτής διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, όπως ατόμων με μειωμένες επιτελικές και γνωστικές λειτουργίες. Κύριος σκοπός είναι η επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας του ατόμου, μέσα από τη διαρκή υποστήριξη και την ενθάρρυνση για τη συμμετοχή του στις καθημερινές δραστηριότητες.

 

 

Η Σχολή Υγείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξειδικευμένα σεμινάρια επενδύει στην βιωματική μάθηση, ενώ παράλληλα προσφέρει στους σπουδαστές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα από την άμεση διασύνδεση με επαγγελματίες του χώρου.

Σπούδασε Εργοθεραπεία στη Σχολή Υγείας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και γίνε ένας καταξιωμένος επαγγελματίας!

Ακολουθήστε τις σελίδες του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε Facebook, Instagram, TikTok και LinkedIn και μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις νέες συνεργασίες και δράσεις μας!

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!