Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ καινοτομεί και εγκαινιάζει την πλατφόρμα e-Library για τους σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης & Τουρισμού σε συνεργασία με ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Η δράση που υλοποιήθηκε απο κοινού με τη σύμπραξη HealLink (Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Καινοτομίας (GRnet) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ07-13, αποτελεί ένα ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, σε όλο το φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τις γνώσεις τους καλύπτοντας ευρύ πεδίο αντικειμένων.

Παράλληλα, στη ψηφιακή βιβλιοθήκη θα μεταφέρονται και έρευνες από αναγνωρισμένους φορείς, όπως η Διανέοσις, καθώς και ακαδημαϊκές μελέτες.

Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Σπούδασε Επαγγέλματα Τουρισμού στη Σχολή Τουρισμού & Επισιτισμού του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. ΕΔΩ Μαζί!